30Avg
2019

Prijave na prehrano podaljšane do 2.9.2019

Podaljšan vnos Prijave na prehrano do 2.9.2019, če prijava ni oddana, ne bo možnosti registracije pri kosilu. Prosim bodite pozorni na opcijo STALNI (so vsak dan prijavljeni na kosilo in če se ne odjavijo, se jim kosilo obračuna) ali OBČASNI (se prijavijo občasno po želji, obračuna se jim samo prijavljeni obrok) naročnik.

Več o tem

17Jun
2019

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali poravnati stroške novega nakupa. Učenec je dolžan učbenike oviti. Prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilne folije, ki jih konec šolskega leta ni mogoče odstraniti.

Več o tem

28Maj
2019

Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja vaših otrok in poizvedbe

Učenec in starši imajo pravico do vpogleda v elektronsko ovrednotene preizkuse znanja na šoli v prisotnosti učitelja predmeta. Starši in učenci bodo s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO neposredno dostopali do učenčevih elektronsko vrednotenih preizkusov na spletni strani Državnega izpitnega centra. Dostop do ovrednotenih preizkusov (v obliki pdf) bomo učencem omogočili v šoli med poukom. Datum vpogledov za starše je 5. 6. 2019 za učence 9. razreda in 10. 6. 2019 za starše učencev 6. razreda. Vpogledi bodo obakrat potekali v računalniški učilnici od 14. do 15. ure. Starši, ki nameravate priti na vpogled, to vnaprej sporočite. Terminski razpored vpogledov v ovrednotene preizkuse v šoli si lahko pogledate v priloženem dokumentu.

Več o tem

Stran 1 od 24