17Jun
2019

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, poškodovan ali ga ne boste vrnili, boste morali poravnati stroške novega nakupa. Učenec je dolžan učbenike oviti. Prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilne folije, ki jih konec šolskega leta ni mogoče odstraniti.

Več o tem

28Maj
2019

Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja vaših otrok in poizvedbe

Učenec in starši imajo pravico do vpogleda v elektronsko ovrednotene preizkuse znanja na šoli v prisotnosti učitelja predmeta. Starši in učenci bodo s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO neposredno dostopali do učenčevih elektronsko vrednotenih preizkusov na spletni strani Državnega izpitnega centra. Dostop do ovrednotenih preizkusov (v obliki pdf) bomo učencem omogočili v šoli med poukom. Datum vpogledov za starše je 5. 6. 2019 za učence 9. razreda in 10. 6. 2019 za starše učencev 6. razreda. Vpogledi bodo obakrat potekali v računalniški učilnici od 14. do 15. ure. Starši, ki nameravate priti na vpogled, to vnaprej sporočite. Terminski razpored vpogledov v ovrednotene preizkuse v šoli si lahko pogledate v priloženem dokumentu.

Več o tem

17Apr
2019

Neobvezni izbirni predmeti 2019-2020

V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov. Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi in izvaja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, športa, umetnosti in računalništva (ki se bo izvajal samo v 6. razredu). Računalništvo za 4. in 5. razred se bo izvajal kot interesna dejavnost. Več si lahko preberete v priloženem dokumentu

Več o tem

17Apr
2019

Obvezni izbirni predmeti 2019-2020

V priloženem dokumentu-brošuri vas želimo na kratko informirati o izvedbi diferenciacije v zadnji triadi in o ponudbi izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020. Na osnovi učnih načrtov pri vseh predmetih oz. predmetnih področjih bomo zagotavljali ustrezno kontinuiteto ciljev in predlaganih vsebin.

Več o tem

Stran 1 od 23