13Jan
2015
Medgeneracijsko branje

Medgeneracijsko branje

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je pripravilo projekt MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM, s katerim želijo povezati skupino mladih bralcev iz srednjih šol ali 3. triletja OŠ. Projekt bi potekal ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, zlati bralec« in iz projekta »Rastem s knjigo«.

Cilji:

– spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
– spodbujati branje med mladimi (učenci 3. triletja OŠ in srednješolci),
– spodbujati branje med odraslimi (starejšimi),
– prispevati k spodbujanju branja v okoljih, kjer te skupine delujejo (na osnovnih in srednjih šolah, v splošnih knjižnicah, v krajevnih skupnostih itd.),
– promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«,
– senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, primerjava podobnih besedil, izmenjava mnenj o literaturi, primerjava osebnih izkušenj (tudi obujanje spominov), stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje,
– po potrebi spodbuditi tudi drugo medgeneracijsko izmenjavo: npr. iskanje informacij na spletu.

Tudi na naši šoli želimo sestaviti skupino, v kateri bi sodelovali tako odrasli kot učenci. K sodelovanju vabimo učence 3. triletja, starše, stare starše, učitelje in ostale delavce šole. Vabljen je vsak, ki rad bere in se o prebranem rad tudi pogovarja.

Srečevali se bomo enkrat mesečno, pred tem pa prebrali določeno literarno delo.
O datumu srečanja in literarnem delu boste obveščeni naknadno.
Prijave, ideje in vprašanja pošljite na elektronski naslov: alenka.vurnik@guest.arnes.si

Alenka Vurnik, šolska knjižničarka