02Jun
2016

Pokloni zvezek

Spoštovani učenci in starši!

Naša šola se bo tudi letos pridružila povabilu slovenskega Karitasa v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene učence in hkrati otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki.

Otroke in njihove starše prosimo, seveda prostovoljno, da poklonite enega ali več novih, velikih, črtanih zvezkov za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo pomoč. Zvezke zbiramo za več kot 12.000 otrok, ki jim Karitas vsako leto pomaga s šolskimi potrebščinami.

Otroci bodo v šoli prejeli razglednico, ki jo lahko skupaj z zvezkom podarijo vrstnikom.
Na zadnjo stran razglednice zapišejo misel ali samo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Razglednico naj vložijo v darovani zvezek.

Akcija zbiranja zvezkov bo potekala do 10. junija 2016.

Zvezke oddajo učenci svoji razredničarki oz. razredniku.

Vabimo vas k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek.

Šolska svetovalna služba: Nada Šmit