17Jan
2017

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih
učencev do brezplačnega kosila.

Več si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Katra Pirih

Datoteke za prenos: