03Apr
2017

Svetovni dan zdravja – 7. april 2017

Svetovni dan zdravja – 7. april 2017

» ZA življenje v NEnasilju «

Učenci bodo ta dan z učitelji in zunanjimi strokovnjaki razpravljali o naših odnosih do lastnega zdravja, o tveganih vedenjih, ki ogrožajo zdravje, o pomenu gibanja in različnih aktivnosti za naše zdravje. Upoštevani bodo vsi vidiki zdravja, torej skrb za fizično, psihično, čustveno, socialno in duševno zdravje.
Kako razumemo skrb za zdravje, kako gradimo odnose, kako živimo zdravo v harmoniji z drugimi, bo tema Svetovnega dneva zdravja 2017.

Nada Šmit

Datoteke za prenos: