26Jan
2016

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – subvencije za kosilo

Spoštovani starši!

1. januarja 2016 je v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Po novem pripada subvencija za kosilo tudi učencem, ki so prijavljeni na kosilo in katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša od 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila, od 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Več si lahko preberete še v priponki ali pa pokličete šolsko svetovalno delavko Nado Šmit.

Foto:
http://www.petkazanasmeh.si/

Datoteke za prenos: