ERASMUS+

Opis projekta Erasmus+ KA1 »Internacionalizacija šole, dvig kompetenc ter razvoj veščin na OŠ A. T. Linharta Radovljica«

Cilji projekta so:

  • razvijanje spretnosti pri vodenju projektov,
  • uspešna komunikacija,
  • ozaveščanje medkulturnosti,
  • uspešno načrtovanje različnih dejavnosti za dvig kakovosti dela,
  • pridobivanje znanja, izkušenj, kompetenc.

Poleg tega želimo povečati mednarodno sodelovanje, internacionalizacijo naše šole, ter pozitivno vplivati na oblikovanje uspešnih in učinkovitih šolskih politik. Stremimo k temu, da bi bile spremembe trajnostne, da bi dosegle čim večji krog ljudi, tako strokovnih delavcev kot širše. Prizadevamo si k temu, da bi bili naši učenci čim bolj uspešni, predvsem pa usposobljeni za življenje v moderni družbi.

Za projekt smo prejeli dotacijo – evropska sredstva, ki bodo omogočila, da se bodo sodelujoči v projektu usposabljali na različnih tečajih ali spremljali vzgojno-izobraževalno delo na šolah v tujini.

Učitelji bodo na usposabljanjih spoznali druge šolske sisteme, izmenjavali izkušnje, primere dobre prakse, metode poučevanja in dela, pripravo in uporabo gradiv ter izboljšali svoje kompetence in veščine, ki jih bodo prenašali na druge zaposlene v šoli, na svoje učence in širše.

Stremimo k temu, da je šola zdravo, varno in ustvarjalno okolje, ki nudi učencu bogastvo izkušenj in spodbuja oblikovanje pozitivne samopodobe, trudimo se zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa.