Šolsko leto traja:
od 1. septembra 2018  do 31. avgusta 2019.

Začetek pouka:
Petek, 3. september 2018

Zadnji dan pouka:
Petek, 14. junij 2019 (9. razred), ponedeljek, 24. 6. 2019

Vzgojno-izobraževalno delo (POUK) po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2019
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 14. junija 2019 za učence 9. razreda
od 1. februarja do 24. junija 2019 za učence od 1. do 8. razreda

Ocenjevalne konference učiteljskega zbora:

1. ocenjevalno obdobje: 31. januar 2019 RS in PS
2. ocenjevalno obdobje: 11. junij 2019 za 9. razred in 19. junij 2019 za učence RS in PS.

POUKA PROSTI DNEVI
Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji:
– z zakonom določeni državni prazniki:

 • 1. in 2. januar – novo leto
 • 8. februar – Prešernov dan
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti
 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnost

– drugi dela prosti dnevi:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 25. december – božič
 • 22. april 2019 – velikonočni ponedeljek

Šolske počitnice:

 • jesenske počitnice: od 29. oktobra do 2. novembra 2018
 • novoletne počitnice: od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019
 • zimske počitnice: od 25. 2. do 1.3. 2019
 • prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2019
 • letne počitnice: od konca pouka do 31. avgusta 2019

Pouka prosti dnevi bodo še: 24.12.2018, 3.5.2019

Delovne sobote:

 • 29.9.2018 (namesto 24.12.2018)
 • 24.11.2018 (pouk v skladu z drugim odstavkom 4.člena  Pravilnik o šolskem koledarju)
 • 6.4.2019 (namesto 3.5.2019)

Vse sobote in nedelje.

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

1. rok: od 17. junija do 1. julija 2019 za učence 9. razreda
od 26. junija do 9. julija 2019 za učence ostalih razredov

2. rok: od 19. do 31. avgusta 2019 za vse učence

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

I.     (za učence 9. razreda) 6. maj do 14. junij 2019

II.    (za učence od 1. do 8. razreda) 6. maj do 24. junij 2019

III.  (za vse učence) 19. do 30. avgust 2019

POMEMBNEJŠI DATUMI:

Razred Datum Dejavnost
1. – 5. od 24. 9. do 27. 9.  2018 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 18.30
1. – 5. od  1. 4. do 4. 4. 2018 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 19.00
3. 8., 9. in 10. 1. 2019 KD  –  Po  Prešernovih  stopinjah
4.  10., 11., 12. ,13. in 14. 9. 2018 KD Groharjeva hiša Sorica
6. – 9. od 1. 10. do 4. 10. 2018 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 18.30
6. – 9. od 25. 3. do 28. 3. 2019 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 19.00
8. 19., 20. in 21. 11. 2018 KD – Pot kulturne dediščine
9. 3. in 4.10.2018 ND – Jama Dimnice