Šolsko leto traja:
od 1. septembra 2017  do 31. avgusta 2018.

Začetek pouka:
Petek, 1. september 2017

Zadnji dan pouka:
Petek, 15. junij 2018 (9. razred), petek, 22. 6. 2018

Vzgojno-izobraževalno delo (POUK) po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih:

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2017 do 31. januarja 2018
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 15. junija 2018 za učence 9. razreda
od 1. februarja do 22. junija 2018 za učence od 1. do 8. razreda

Ocenjevalne konference učiteljskega zbora:

1. ocenjevalno obdobje: 31. januar 2018 RS in PS
2. ocenjevalno obdobje: 12. junij 2018 za 9. razred in 19. junij 2018 za učence RS in PS.

POUKA PROSTI DNEVI
Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji:
– z zakonom določeni državni prazniki:

 • 1. januar – novo leto
 • 8. februar – Prešernov dan
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti
 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnost

– drugi dela prosti dnevi:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 25. december – božič
 • 2. april 2018 – velikonočni ponedeljek

Šolske počitnice:

 • jesenske počitnice: od 30. oktobra do 3. novembra 2017
 • novoletne počitnice: od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018
 • zimske počitnice: od 19. do 23. februarja 2018
 • prvomajske počitnice: od 27. aprila do 2. maja 2018
 • letne počitnice: od konca pouka do 31. avgusta 2018

Pouka prosti dnevi bodo še:

Vse sobote in nedelje.

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

1. rok: od 18. junija do 2. julija 2018 za učence 9. razreda
od 26. junija do 9. julija 2018 za učence ostalih razredov

2. rok: od 20. do 31. avgusta 2018 za vse učence

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

I.     (za učence 9. razreda) 3. maj do 15. junij 2018

II.    (za učence od 1. do 8. razreda) 3. maj do 22. junij 2018

III.  (za vse učence) 20. do 31. avgust 2018

POMEMBNEJŠI DATUMI:

Razred Datum Dejavnost
1. – 5. od 25. 9. do 29. 9.  2017 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 18.30
1. – 5. od  3. 4. do 6. 4. 2018 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 19.00
3. 10., 11. in 12. 1. 2018 KD  –  Po  Prešernovih  stopinjah
4.  4., 5., 6. in 7. 9. 2017 KD Groharjeva hiša Sorica
6. – 9. od 2. 10. do 6. 10. 2017 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 18.30
6. – 9. od 26. 3. do 29. 3. 2018 PAPIRNA AKCIJA  od 15.30 do 19.00
8. 20., 21., 22. in 23. 11. 2017 KD – Pot kulturne dediščine
9. 15. in 16. 11. 2017 ND – Jama Dimnice