Kuharica in snažilka: Marjetka LUMPRET, Lijana KOS

Hišnika: Marko HRIBAR in Branko BLATNIK

Računalničarka: Teja TOMAN