Za učence 1. razreda na matični šoli in na podružničnih šolah je podaljšano bivanje organizirano do 16.15.

Učenci v organizirani obliki s strokovnim vodenjem učiteljev opravijo domače učenje v šoli: napišejo naloge in izdelajo druge različne izdelke, se učijo, obiščejo knjižnico, se sprehodijo in razgibajo na svežem zraku.V drugih sestavinah programa, kot so kosilo, prosti čas, rekreativni čas, delo po interesih, igra, imajo učenci neizmerne možnosti, da z aktivnim sodelovanjem in učenjem pridobivajo vrsto znanj in spoznanj za oblikovanje higienskih, kulturnih, socialnih navad in vzpodbud za prijaznejše medsebojne odnose, za zdravo preživljanje prostega časa in odgovornejše opravljanje svojih dolžnosti.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo na podlagi pisne izjave staršev.

Telefon v času podaljšanega bivanja: 041-497-638.