Sklad 05 z zbranimi sredstvi iz sklada SDN05 financira splošno koristni namen

Sofinanciranje šolskega sklada Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica
Zbrana sredstva bomo v šolskem skladu namenjali za sofinanciranje:

  • nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka,
  • sofinanciranje plačljivega dela dni dejavnosti,
  • sofinanciranje programa za nadarjene učence,
  • plačilo prijavnin za tekmovanje.