Šolska kuhinja pripravlja za vse učence malico, za učence od 1. do 5. razreda nudimo po predhodnih prijavah kosilo in popoldansko malico, za učence 1. razreda tudi zajtrk. Za učence od 6. do 9. razreda pa nudimo kosilo.

Cena malice je 0,80 EUR .

Zelo pomembno je okolje, v katerem je obrok zaužit. Zato moramo vsi poskrbeti za red v jedilnici in upoštevati naslednja pravila obnašanja: 

kruh

Šolska prehrana

1. Mirno čakamo v vrsti.
2. Pogovarjamo se potiho.
3. Za seboj počistimo.
4. Drugim omogočimo kulturno zaužitje hrane.

Pravila prijav in odjav na obroke

Odjave in prijave kosil sprejemamo do 8.00 ure isti dan.

Odjava/ prijava prehrane je z šolskim letom 2018/19 preko portala E-asistent.

V primeru izostanka od pouka zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga, starši odjavite obroke najkasneje isti dan do 8.00. Po tej uri odjava/prijava ne bo več mogoča in bodo obroki zaračunani oziroma učenec ne bo mogel več koristiti obroka.

Vse spremembe, ki nastanejo po prijavi na prehrano, starši izpolnite obrazec, ki se nahaja na spletni strani pod zavihkom O šoli > Predstavitev šole > Šolska prehrana, obrazca o Odjavi/Prijavi šolske prehrane in oddate na blagajno šole.

Odjave obrokov sprejemamo tudi na e-mail naslov: projekt6s.oskratl@guest.arnes.si ali na telefonsko številko 04-533-75-30, velja enako isti dan do 8.00.

Prehrano plačujejo starši po položnicah, e-računu ali po trajniku. Dnevne odsotnosti upoštevamo pri znesku v naslednjem mesecu.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malice in kosila. Upoštevan bo podatek o uvrstitvi v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Na Center za socialno delo oddajanje vlog za subvencijo prehrane zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2018.

Čas malice:

Učenci 1., 2. in 3. razreda malicajo v 1. odmoru, ostali učenci v 2. odmoru.
V jedilnici malicajo učenci 9. razreda in 8. b oddelka.

Čas kosila : od 12.00 do 15.00

V podružničnih šolah v Ljubnem in Mošnjah pripravlajo malico, kosilo pa pripeljejo iz matične šole.
Vodja šolske prehrane je učiteljica gospodinjstva Mojca Čadež.

Če učenec želi prejemati dietno prehrano, se morajo starši v septembru oglasiti pri vodji šolske prehrane v času govorilnih ur. S seboj morate prinesti ustrezna zdravniška potrdila.

Starše prosimo, da razredniku oddajo pisno prijavo za prehrano svojega otroka. 

Povezava na JEDILNIK

Nekaj priporočil za šole in vrtce glede izvajanja preventivnih ukrepov pri alergiji na hrano in za izognitev pikom kozokrilcev