Šolska zobna ambulanta uspešno izvaja obsežen preventivni program v sklopu delovnega programa šole za vse učence. Opravlja tudi kurativna dela našim učencem in sistematske preglede. Po opravljenih sistematskih pregledih so učenci po potrebi klicani na sanacijo zob.

Ordinacijski čas:

Ponedeljek: 12.00 – 18.30
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 7.00 – 13.30
Četrtek: 7.00 – 13.30
Petek: 7.00 – 13.30

Delo v šolski zobni ambulanti opravljata zobozdravnica Majda Dobravec in zobna asistentka Barbara Otoničar.

Telefon šolske zobne ambulante: 04 533 75 22

Zobna ambulanta

Zobozdravnica Majda Dobravev, zobna asistentka Barbara Otoničar.

 

Zobozdravnica in asistentka se vključujeta z izvajanjem vsebin zdravstvene vzgoje tudi neposredno v pouk, naravoslovne dneve in v program roditeljskih sestankov za starše.

Zobna ambulanta Zobna ambulanta Zobna ambulanta