Odnos do okolja se spreminja. Ljudje smo se pričeli zavedati posledic nespametnega ravnanja z okoljem naračun dobičkonosnosti. In tako so se pod okriljem različnih okoljevarstvenih organizacij ter zagrizenih posameznikov pričeli izvajati različni projekti za ohranjanje okolja. Ti projekti so prerasli okvirje ter se pričeli izvajati na nacionalnih ravneh, saj je bilo precej očitno, da brez vključevanja širše množice reševanje ekoloških problemov ne bo prineslo željenih rezultatov. Eden izmed najbolje sprejetih programov za ohranjanje okolja je recikliranje odpadkov, cilj katerega je zmanjšanje izrabe naravnih virov ter zmanjšanje obremenitve odlagališč odpadkov.

Seznam materialov primernih za recikliranje je iz dneva v dan daljši. Med širšo populacijo so najbolj znani papir, steklo, pločevina ter plastika oz. izdelki narejeni iz teh materialov. Manj znano pa je, da je možno reciklirati tudi druge odpadke, ki nastajajo tako v gospodinjstvih kot v delovnih organizacijah. Sem prištevamo: izrabljene tonerje za laserske tiskalnike ter fotokopirne stroje; kartuše za inkjet tiskalnike ter trakove za matrične tiskalnike in fakse.

Porast le – teh je z nepogrešljivostjo računalniške opreme v vsakdanjem življenju precej opazen. Po nekaterih podatkih se samo v Evropi na leto proda okoli 40 milijonov novih tonerjev, kartuš ter trakov. Večina jih po uporabi pristane na deponiji, kjer za razgradnjo potrebujejo vsaj 400 let, kar obremeni ne le deponijo ampak tudi življenje okoli nje. Obstaja pa druga rešitev – recikliranje izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov. Kljub vsemu pa se vseh materialov ne da ponovno izkoristiti. Le – te je potrebno odstraniti oz. uničiti. Z recikliranjem pa je mogoče količino odpadkov zmanjšati za kar 80%.

Za recikliranje izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov se odločajo predvsem podjetja ter ostale organizacije, kjer je pogostost nastajanja zaradi načina dela največja in ker jim le – to prinaša določene prednosti pri poslovanju. Za posameznika oz. družino pa te prednosti niso tako vidne. Resda ima velik pomen že samo zavedanje, da z recikliranjem pomagajo ohranjati okolje, ampak zaradi pomanjkanja motivacije recikliranje največkrat ni del vsakdanjika povprečne družine.

V podjetju Bitea d. o. o. se že več let ukvarjajo z ločenim zbiranjem izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov med podjetji. Pomembno pa je, da se v ločeno zbiranje vključi tudi širša množica. V šolskem letu 2005/06 so pričeli z akcijo zbiranja izrabljenih tonerjev, kartuš ter trakov, kjer so dali možnost zbiranja tudi učencem ter učenkam slovenskih šol. V šol. l. 2010/11 se akcija nadaljuje. Zbrane odpadne tonerje, kartuše ter trakove bodo odkupili, zbrana sredstvi pa bodo namenjena šolskemu skladu.

Glavni cilj akcije zbiranja odpadnih tonerjev, kartuš ter trakov ni le zbiranje samo, ampak je seznaniti tako učence in učenke kot njihovo okolico, da lahko vsakdo pripomore k ohranjanju okolja ter da obstaja veliko izdelkov na našem tržišču, katere bi z recikliranjem lahko ponovno uporabili ali pa jih predelali v nove izdelke.

Odpadne tonerje, kartuše ter trakove lahko oddate v tajništvo šole, kjer je zbirno mesto.

Več podatkov o akciji lahko najdete na spletni strani http://www.bitea.si

V upanju na uspešno akcijo in čim več zbranega materiala vas pozdravljamo!

Datoteke za prenos: