POSLOVNA SEKRETARKA: Maja Ravnik

Tel.: 04/533-75-00
Fax.: 04/533-75-55
E-pošta: o-atlr.kr@guest.arnes.si

BLAGAJNIČARKA: Katra PIRIH

Tel.: 04/533-75-30
Fax.: 04/533-75-55
E-pošta: projekt6s.oskratl@guest.arnes.si

RAČUNOVODKINJA: Mojca KNAFLIČ

Tel.: 04/533-75-11
Fax.: 04/533-75-55
E-pošta: mojca.knaflic@guest.arnes.si

KNJIGOVODKINJA: Vanja VENE

Tel.: 04/533-75-08
Fax.: 04/533-75-55
E-pošta: vanja.vene@guest.arnes.si

Matevž Vida

Tel.: 04/533-75-20
Fax.: 04/533-75-55

Brane Pirih

Tel.: 04/533-75-31
Fax.: 04/533-75-55

Kuharice

Tel.: 04/533-75-16
Fax.: 04/533-75-55