Prostor Telefonska številka
Tajništvo 04/533-75-00
Ravnateljica 04/533-75-02
Namestnica ravnateljice 04/533-75-03
Zbornica predmetne stopnje 04/533-75-04
Pomočnica ravnateljice 04/533-75-05
Kabinet – likovna vzgoja 04/533-75-06
Psihologinja 04/533-75-09
Računovodstvo 04/533-75-11
Zbornica razredne stopnje 04/533-75-12
Učilnica 1. razreda 04/533-75-33
Svetovalna delavka 04/533-75-13
Kuhinja 04/533-75-16
Kabinet – tehnika 04/533-75-17
Snažilke 04/533-75-21
Zobna ambulanta 04/533-75-22
Telovadnica 04/533-75-23
Knjižnica 04/533-75-24
Kabinet – računalnica 04/533-75-26
Kabinet – matematika 04/533-75-27
Kabinet – zemljepis, zgodovina 04/533-75-28
Kabinet – kemija, biologija 04/533-75-29
Blagajna 04/533-75-30
Telefax 04/533-75-55
Kabinet razredne stopnje 04/533-75-33