member-image

Zlata REJC

RAVNATELJICA
member-image

Anita HROVAT

NAMESTNICA RAVNATELJICE
member-image

Tanja SMOLEJ

POMOČNICA RAVNATELJICE
Tel.: 04/533-75-02
Fax.: 04/533-75-55
zlata.rejc@guest.arnes.si ali 
o-atlr.kr@guest.arnes.si
  Tel.: 04/533-75-03
Fax.: 04/533-75-55
anita.hrovat@guest.arnes.si
Tel.: 04/533-75-05
Fax.: 04/533-75-55
tanja.smolej@guest.arnes.si

 

Dragi učenci, spoštovani starši

Začenja se novo šolsko leto. Upam, da ste se na počitnicah in dopustu spočili in si nabrali novih moči za obveznosti, ki nas vse skupaj čakajo naslednjih deset mesecev.

Da bi bili naši učenci v šoli čim bolj uspešni, si bomo prizadevali vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa – poleg učencev so to še učitelji in starši. Pedagoški delavci bodo skušali s kvalitetnim poukom usmerjati učence pri usvajanju novih znanj in jih hkrati usposabljati za vseživljenjsko učenje. Obvezni program bomo skušali obogatiti s pestro ponudbo neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, interesnih  dejavnosti, tako da bodo lahko prav vsi učenci našli zase primerno obliko preživljanja prostega časa ali dodatno možnost izobraževanja.

Poleg izobraževanja bomo v šoli dali velik poudarek  vzgojnemu delu in vzgojnim programom ter tako skušali učence naučiti reševanja problemov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju.

V šolski publikaciji vas seznanjamo z osnovnimi podatki o tem, kako bo letošnje šolsko leto potekal pouk z vsemi dodatnimi dejavnostmi. Posebej je poudarjeno sodelovanje med šolo in starši, saj je to izjemnega pomena. Pri vzgoji se morata družina in šola dopolnjevati. Da bi v šoli čim bolje spoznali vašega otroka, je potrebno dobro sodelovanje in veliko pogovorov. Starši ste zato vabljeni, da se čim pogosteje udeležujete govorilnih ur in roditeljskih sestankov, da  z učitelji izmenjate mnenja ter jih seznanjate z morebitnimi težavami.

V šolsko publikacijo smo zapisali tudi pravila šolskega reda. Upoštevanje dogovorjenih pravil šolskega reda je za delo in bivanje v šoli za vse bolj prijetno in varno.

Uspešno šolsko leto 2017/2018 vam želimo delavci šole.

Vsi šolski dnevi naj bodo prijazni, prijetni in uspešni.

Ravnateljica,
Zlata Rejc