Spoštovani udeleženci izobraževanja v programu To sem jaz, prejemniki priročnikov in izvajalci preventivnih delavnic! Vabimo vas, da pristopite k izvajanju preventivnega dela z razredom po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe. Prosimo vas, da informacijo o programu in naših priročnikih razširite tudi v vaših učiteljskih kolektivih.

Priporočila za izvajanje programa in predstavitev programa ter priročnikov – povezava (PDF dokument).

Pošiljamo vam tudi informacijo o rezultatih izvajanja programa To sem jaz v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih v preteklem šolskem letu. Povzetek poročila o opravljenem delu – povezava (PDF dokument).

Iskrena hvala vsem izvajalcem preventivnih delavnic za opravljeno delo in aktivno sodelovanje v lanskoletni evalvaciji. Program To sem jaz smo v preteklih letih izvajali na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje ob podpori vseh drugih regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo. Od januarja letos izvajamo program v okviru novega Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Datoteke za prenos: