Prehrana je zelo pomemben dejavnik pri zdravem načinu življenja. Na naši šoli zato učence spodbujamo k uživanju sadja in zelenjave, k uživanju manj maščob in soli ter uživanju zajtrka, ki pa je nujno potreben, da se šolski dan začne čim bolj uspešno.

Utrip današnjega delovnega dne je zelo hiter in verjamemo, da tudi starši nimate dovolj časa, da otrokom pripravite polnovreden zajtrk. Moj nasvet je, da si vzamete nekaj časa, ter otroke naučite, kako pomembno je, da dobijo dovolj energije za začetek dneva. Priporočam, da zajtrk sestavljajo ogljikovi hidrati in beljakovine, saj naj bi bil tak zajtrk za naše otroke najbolj uravnotežen. Torej lahko pripravite kosmiče z mlekom in kakšno sadje, seveda pa je možnosti več. Učenci dobijo prvo malico šele v prvem odmoru, nekateri celo v drugem, kar pa je prepozno, da bi imeli dovolj energije za prvi dve uri. V šoli otroke tudi pri predmetu gospodinjstva spodbujamo k uživanju zajtrka, na vas, starših, pa je, da jim pomagate usvojiti ta zdrav življenjski slog. V novembru se je odvijal projekt Slovenski tradicionalni zajtrk, katerega namen je bil med drugim tudi ta, da bi se učenci zavedali pomembnosti zajtrka za zdrav slog življenja.

V šoli imamo na temo zdravega prehranjevanja veliko aktivnosti. Že pri pouku v 6. razredu je kar nekaj prehranskih vsebin, kjer otroke učimo, koliko obrokov naj zaužijejo na dan, katere skupine hranil in v kakšni količini so nujno potrebne, da pokrijejo potrebe njihovega telesa, in kako pomembno je, da se držijo načel pravilnega uživanja hrane. Poudarimo pomen skupnega kosila ali večerje s starši, saj s tem razvijajo kulturo prehranjevanja, hkrati pa se s starši lahko tudi pogovarjajo o svojem delu v šoli in obšolskih dejavnostih. Poudarimo tudi, kakšna je pravilna kultura uživanja hrane. Tako je veliko bolj zdravo jesti sede, si za zaužitje obroka vzeti dovolj časa ter hrano uživati za mizo. Velik poudarek damo tudi prekomernemu soljenju jedi, saj v našem prostoru kar veliko ljudi dosoljuje že soljeno hrano, kar pa slabo vpliva na naše zdravje. Starši ste lahko na tem področju otrokom vzor in skupaj s šolo otroci usvojijo zdrav način prehranjevanja.

Tudi pri sestavljanju jedilnika se poskušamo kljub velikemu številu obrokov držati Prehranskih smernic, tako da je hrana pestra, da v jedilnike vključujemo sadje in zelenjavo, da so ponedeljki postali brezmesni in da otroci zaužijejo dovolj tekočine. Ocenjujemo, da otroci tekom tedna zaužijejo dovolj mesa, hkrati pa jih poskušamo navaditi tudi na kakšne nove jedi. Seveda jih moramo spodbujati, da poskusijo tudi kaj novega, dati jim moramo dovolj časa, da se na novo jed privadijo in jih pri uživanju zdrave hrane pravilno usmerjati. Starši ponudite otrokom kaj novega, poskusite s kakšno novo vrsto zelenjave, saj imajo otroci pri tej največ odpora. Naučite jih, da hrane ne zavrnejo takoj, sploh pa ne zavržejo in jim razložite, da to, kar dobijo na krožnikih, ni nekaj samoumevnega.

Pri pouku se učenci učijo tudi o problematiki današnje ponudbe živil na tržišču, naučijo se pravilnega branja in razumevanja deklaracij. Otroci naj čim večkrat preberejo deklaracije in dobijo možnost, da sodelujejo pri nakupih živil v svoji družini.

Šola se skupaj s strokovnimi delavci na prehranskem področju zelo trudi, da bi otroci sprejeli zdrav način prehranjevanja. Starši pri tem podpirajte svoje otroke, pripravljajte kvalitetne obroke in če se le da, obedujte skupaj s svojimi otroki ter jih naučite, da hrano spoštujejo in imajo kulturen odnos do nje. Zdravega pripravljanja in pravilnega uživanja hrane se učenci učijo tudi pri pouku gospodinjstva in izbirnih predmetih načini priprave hrane ter sodobna priprava hrane. Učitelji učence pri malici in kosilu učijo kulturnega uživanja hrane, starši pa otroke spodbujajte, da bodo živeli zdravo, sprejemali tudi drugačne vrste hrane, usvojili zdrav način prehranjevanja in s tem izoblikovali svoj zdrav življenjski slog.

Vodja šolske prehrane: Ana Krivec Pristov