SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Rdeča nit (se nadaljuje): DUŠEVNO ZDRAVJE – GIBANJE, ZDRAVA PREHRANA

Slovenska mreža zdravih šol VEČ…

Tudi v šolskem letu 2017-2018 bomo aktivno popestrili vzgojno delovanje šole z vsebinami iz programa ZDRAVA ŠOLA. Nadaljevali bomo z učenjem socialnih veščin, ki omogočajo izboljševanje duševnega zdravja otrok. Prav tako bomo dali poseben poudarek na promociji zdravja zaposlenih.

Veder polet v svet…

Šola naj bi v učencih in učiteljih spodbujala zdravo uspešnost, varnost, občutke veselja in življenjskega poleta. Skrb za duševno zdravje zato ni le skrb, ki jo potrebujejo učenci z očitnimi “težavami”, ampak je skrb za vse učence, povprečne in izjemno nadarjene, pri katerih lahko s pozitivno naravnanostjo in taktnimi odnosi mnogo prispevamo k boljšemu duševnemu počutju. Šola naj bo prostor, kjer so vsi, učenci in učitelji, enako upoštevani in cenjeni, prostor, v katerem vsak obiskovalec začuti toplino, skrb in ustvarjalno energijo.

mag. Nataša Durjava, vodja programa Zdrava šola v OŠ A. T. Linharta Radovljica