06Apr
2016

Simbioza giba med generacijami

Osnovna šola A. T. Linharta v Radovljici se vključuje v vseslovensko akcijo SIMBIOZA, ki jo izvaja socialno podjetje Simbioza Genesis iz Ljubljane. Poslanstvo centra je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sožitja med generacijami, povezovanje, informiranje, izobraževanje, prenos znanja in izkušenj. Gre za sodelovanje mladih in starejših, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas in se vključiti v različne dejavnosti: računalniške, rekreacijske, ustvarjalne, jezikovne, glasbene in še mnoge druge.

V jesenskem času smo izpeljali program računalniškega opismenjevanja za starejše občane, v spomladanskem terminu pa bomo izpeljali še program SIMBIOZA GIBA.

Potek programa SIMBIOZA GIBA:

1. Vsebina
– gibalne aktivnosti z različnimi športnimi pripomočki
– otroški družabni plesi
– gibanje ob glasbi

2. Izvajalka programa
– Nina Zupan, učiteljica – športna animatorka

3. Udeleženci
– učenci 3. A, 3. C, 3. D in 4. A skupaj s svojimi starimi starši

4. Čas in kraj izvedbe
– 18., 19. in 20. april 2016, v času pouka športne vzgoje
– 22. aprila 2016, v popoldanskem času od 15. do 16. ure, v telovadnici ali na igrišču

5. Obseg dejavnosti
– 6 ur

6. Metoda dela
– športne in plesne skupinske aktivnosti

Za šolsko svetovalno delo: Ivica Gracelj

Datoteke za prenos: