04Apr
2016

Svetovni dan zdravja – 7. april 2016, »Zdravo živim, zato se gibam in učim«

Učenci bodo ta dan z učitelji in zunanjimi strokovnjaki razpravljali o naših odnosih do lastnega zdravja, o pomenu gibanja in različnih aktivnosti za naše zdravje ter o tveganih vedenjih, ki ogrožajo zdravje.

Kako razumemo skrb za zdravje, ki ga krepimo tudi z gibanjem, kako gradimo odnos med človekom in naravo, kako živimo zdravo v harmoniji z drugimi, bo tema Svetovnega dneva zdravja 2016 v naši šoli.

Upoštevani bodo vsi vidiki zdravja, torej skrb za fizično, psihično, čustveno, socialno in duševno zdravje. Aktivnosti sledijo vzgojnemu delovanju šole, ki s programom Zdrava šola spodbuja otroke k zdravemu življenju.

Nada Šmit

Datoteke za prenos: