10Okt
2016

Vabilo na medgeneracijsko branje

Dragi učenci, delavci šole in starši!

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo na naši šoli sestavili skupino za medgeneracijsko branje, kjer bodo lahko sodelovali učenci 3. triletja, delavci šole, starši, stari starši, srednješolci …

Skupina deluje v sodelovanju z Društvom Bralna značka – ZPMS, ki je pripravilo projekt MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM, s katerim želijo povezati skupino mladih bralcev iz srednjih šol ali 3. triletja OŠ. Projekt poteka ob knjigah iz zbirke »Zlati bralec, zlata bralka« in »Rastem s knjigo«.

Različne generacije bi se srečevale z namenom spodbujanja branja, promoviranja kakovostne slovenske mladinske literature, spodbujanja občutljivosti generacijskih skupin za teme in probleme, ki jih obravnava ta literatura, ter tkanja medgeneracijske izmenjave in povezovanja.

Prisrčno ste vabljeni vsi, ki radi berete in se o tem z veseljem tudi pogovarjate. Prizadevamo si, da srečanja potekajo v sproščenem in spoštljivem vzdušju, kjer vsak udeleženec lahko izrazi svoje mnenje in vtise o prebranem, obenem pa prisluhne tudi drugim.

Srečevali se bomo enkrat mesečno, pred tem pa prebrali določeno literarno delo.
Prvo srečanje bo v sredo, 19. oktobra 2016 ob 17. uri v šolski knjižnici.

Prijavite se pri svojem razredniku, učiteljici slovenščine, knjižničarki ali po elektronski pošti alenka.vurnik@guest.arnes.si .

Alenka Vurnik, šolska knjižničarka