Vsi učenci imajo možnost izposoje učbeniških kompletov iz učbeniškega sklada. Vsako leto v mesecu maju so starši pisno obveščeni o možnostih in pogojih izposoje učbenikov za naslednje šolsko leto. Izposoja učbenikov je brezplačna, saj vse stroške izposojevalnine krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenec je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V kolikor je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.

Izbor učbenikov za učbeniške komplete od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2017/2018

Datoteke za prenos: