Tudi to leto bo na šoli potekala Shema šolskega sadja. Razdeljevanje sadja bo potekalo vsako sredo, 4. šolsko uro. Dežurni učenci na šoli bodo na začetku pouka razdelili sadje po posameznih razredih. Sadje, ki bo ostalo, bodo dežurni učenci v razredu odnesli v jabolčni kotiček, kjer bo ostalo do konca pouka. Ob koncu pouka ga bodo dežurni učenci na šoli vrnili v kuhinjo.

razdeljevanjejabolk

Razdeljevali bomo razpisane vrste sadja in zelenjave. Največkrat bomo ponudili jabolka, hruške, grozdje, slive, občasno tudi kivi, kaki, breskve, češnje, jagode. Naš cilj je, da učenci poskusijo tudi manj priljubljene vrste sadja in zelenjave, zato bomo v shemo vključili tudi paradižnik, cvetačo, korenje, papriko, redkev in bučke. Z izbiro posamezne vrste sadja in zelenjave se bomo usklajevali s ponudbo na trgu. Delali bomo na tem, da se najde rešitev, ki bo omogočala, da učencem ponudimo kislo repo in kislo zelje.

Izvajali bomo različne spremljevalne dejavnosti:

  • Učenci bodo v času razrednih ur prebrali kaj zanimivega o vrsti sadja, ki se bo razdeljevala v tekočem tednu.
  • Pri pouku gospodinjstva bomo izvedli praktično vajo Sadje in zelenjava, kjer si bodo učenci sadje in zelenjavo pripravili na bolj atraktiven način. S tem bomo spodbudili uživanje manj priljubljenega sadja in zelenjave.
  • Z učenci šestih razredov bomo izdelali slike sadja in zelenjave in jih razstavili v jabolčnem kotičku.
  • Učenci izbirnega predmeta SPH bodo izdelali referate o posameznih vrstah sadja in zelenjave. Ključno besedilo s sliko bomo izobesili v jabolčnem kotičku.
  • Sodelovali bomo s Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, ki bo učencem šestih razredov pripravila predavanje o sadju in zelenjavi.
  • Predavanje o ekološko pridelanem sadju in zelenjavi bomo izvedli tudi za starše učencev.
  • Z učenci izbirnega predmeta SPH si bomo ogledati ekološko kmetijo in potek dela na njej.
  • Slike in vsebino dela bomo redno objavljali na šolski spletni strani.

Mojca Čadež, vodja šolske prehrane

Datoteke za prenos: