ArtHeart Erasmus+ KA2

ART@HEART Erasmus+ KA2 projekt

V projektu ART@HEART sodeluje 6 partnerskih šol iz petih evropskih držav, realiziran pa bo s pomočjo evropskih sredstev.
Partnerske šole:


Besedi in znak v naslovu projekta predstavljajo:
ART – ustvarjalne dejavnosti (glasbeno, likovno in dramsko ustvarjanje, ročna dela),
@ – IKT veščine, medsebojna povezanost, povezanost s partnerskimi šolami, (upo)raba različnih orodij,
HEART – zdrav življenjski slog.
 

Informacije ter gradiva o projektu bomo objavljali na spletnih straneh projekta:
http://erasmusplusartatheart.weebly.com/
in
https://twinspace.etwinning.net/23540/home