Projekt ERASMUS+

V mesecu februarju 2019 se je naša šola prijavila na evropski razpis programa Erasmus+. To je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Z dejavnostmi v okviru projekta smo pričeli v juliju 2019, zaključiti pa bi ga prvotno morali junija 2021, ker pa je bilo v času epidemije veliko mobilnosti odpovedanih, so nam projekt podaljšali za osem mesecev, tako da smo z njim zaključili 28. februarja 2022.

Naziv našega projekta:

Vključevanje medkulturnosti v šolski prostor

Z vključevanjem učencev tujcev smo se spoprijemali z izzivi kulturne raznolikosti ter etničnim ozadjem učencev. Želeli smo povečati medkulturno ozaveščenost in s tem razvijati evropsko dimenzijo šole, dosegati motivacijo in zadovoljstvo učiteljev in učencev skozi vseživljenjsko učenje, s čimer bi dosegli interakcijo med ljudmi različnih kultur, toleranco različnosti, senzibilnost za občutljive skupine. Spoštovanje lastne kulture, zgodovine, etničnih posebnosti vodi v medsebojno povezovanje in učenje drug od drugega. S tem se učimo razumeti in spoštovati različne kulture, odpirajo pa se nam priložnosti za spodbujanje medsebojnega bogatenja in razvoja družbe in s tem preseganje različnih predsodkov. Znanje o drugih kulturah in načinu življenja pomaga razumeti tudi številne vidike lastne kulture. Želeli smo boljši strokovni in celostni razvoj, večji vpogled v prakse, politike in šolske sisteme v različnih državah, bolje razumeti družbeno, jezikovno in kulturno raznolikost, krepiti medkulturno zavest, izboljšati kakovost dela in kompetence, kar bi prispevalo k internacionalizaciji šole, vzpostavitvi stikov s tujimi partnerji, sodelovanju v različnih projektih, razvijanju primerov dobrih praks in širjenju evropskih dimenzij.

V okviru projekta smo se posluževali dveh oblik mobilnosti, strukturiranih izobraževalnih tečajev in izobraževalnih obiskov na delovnih mestih. Obiskali smo osem držav: Italijo, Portugalsko, Španijo, Islandijo, Irsko, Švedsko, Norveško in Finsko.

Udeleženci usposabljanj smo oblikovali in izboljšali kritično mišljenje ter sposobnost reševanja problemov, sposobnost identificiranja in analize problemov in jih konstruktivno ovrednotili. Izboljšalo se je medsebojno sodelovanje, izboljšale so se socialne in državljanske kompetence (medosebne in medkulturne kompetence ter učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju), samoiniciativnost (uresničevanje svojih zamisli, ustvarjalnost …). Dosegli smo napredek na področju razumevanja medkulturnih odnosov in družbene vključenosti učencev iz drugih kultur.

Projektni rezultati bodo služili kot primeri dobre prakse in so na ta način spodbuda ostalim, da se zavejo, kakšne spremembe in cilje je mogoče doseči s pomočjo motivacije, usposabljanj in programa Erasmus+.

V nadaljevanju vas vabimo k ogledu nekaj utrinkov iz naših obiskov.

Pretekli Erasmus+ projekti na naši šoli

Za več informacij kliknite na ime projekta.

Internacionalizacija šole, dvig kompetenc ter razvoj veščin na OŠ A. T. Linharta Radovljica

Opis projekta Erasmus+ KA1 »Internacionalizacija šole, dvig kompetenc ter razvoj veščin na OŠ A. T. Linharta Radovljica«

Cilji projekta so:

 • razvijanje spretnosti pri vodenju projektov,
 • uspešna komunikacija,
 • ozaveščanje medkulturnosti,
 • uspešno načrtovanje različnih dejavnosti za dvig kakovosti dela,
 • pridobivanje znanja, izkušenj, kompetenc.

Poleg tega želimo povečati mednarodno sodelovanje, internacionalizacijo naše šole, ter pozitivno vplivati na oblikovanje uspešnih in učinkovitih šolskih politik. Stremimo k temu, da bi bile spremembe trajnostne, da bi dosegle čim večji krog ljudi, tako strokovnih delavcev kot širše. Prizadevamo si k temu, da bi bili naši učenci čim bolj uspešni, predvsem pa usposobljeni za življenje v moderni družbi.

Za projekt smo prejeli dotacijo – evropska sredstva, ki bodo omogočila, da se bodo sodelujoči v projektu usposabljali na različnih tečajih ali spremljali vzgojno-izobraževalno delo na šolah v tujini.

Učitelji bodo na usposabljanjih spoznali druge šolske sisteme, izmenjavali izkušnje, primere dobre prakse, metode poučevanja in dela, pripravo in uporabo gradiv ter izboljšali svoje kompetence in veščine, ki jih bodo prenašali na druge zaposlene v šoli, na svoje učence in širše.

Stremimo k temu, da je šola zdravo, varno in ustvarjalno okolje, ki nudi učencu bogastvo izkušenj in spodbuja oblikovanje pozitivne samopodobe, trudimo se zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa.

Sodelujoče v projektu Erasmus+

 • Jana Kunčič in Maja Tolo, koordinatorici projekta,
 • Uršula Kavar,
 • Helena Stare,
 • Jana Pristavec,
 • Špela Reberšak,
 • Ana Fon,
 • Nataša Šmid,
 • Alja Štendler,
 • Anita Hrovat,
 • Nataša Zonik,
 • Tanja Kozel.

CMEPIUS: http://www.cmepius.si/

Erasmus + Slovenija: http://www.erasmusplus.si/

EUROPEAN COMMISSION: http://ec.europa.eu/index_en.htm

Euneos: http://www.euneos.eu/

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES: http://www.international-study-programmes.org.uk/

English Matters: http://www.englishmatters.org/

Kinda Lärcentrum: http://www.kindalarcentrum.se/category/outdoor-environmental-education/

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUM: http://ww.tyhg.edu.ee

Volksschule Bruck an der Leitha: http://www.vsbruckf.at/

Šiaulių Medelyno Progimnazija: http://medelynoprogimnazija.lt/

Smart Solutions Malta: http://www.smartsolutionsmalta.com/

Na spodnjih povezavah boste našli poročila in predstavitve na različnih usposabljanjih in sledenjih na delu v tujini, ki so se jih v okviru projekta udeležili nekateri naši učitelji.

Finska (Helena Stare in Urša Kavar), Velikost: 242.80 kB
Litva (Ana Fon), Velikost: 1.39 MB
Islandija (Maja Tolo), Velikost: 1.95 MB
Finska (Maja Tolo), Velikost: 334.57 kB
Anglija (Jana Kunčič), Velikost: 1.26 MB
Avstrija (Jana Pristavec in Špela Reberšak), Velikost: 1,023.97 kB
Nizozemska (Jana Kunčič), Velikost: 567.04 kB
Anglija (Marjana P. Medved), Velikost: 675.38 kB
Nizozemska (Jana Kunčič), Velikost: 567.04 kB
Škotska (Nataša Šmid), Velikost: 971.76 kB