Turizmu pomaga lastna glava

Učenke naše šole tudi letos sodelujejo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga razpisujeta Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, katerega cilji so razvijati ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma, skrb za ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, spodbujanje mladih za turistične poklice in povezovanje ter sodelovanje učencev, mentorjev, staršev, turističnih društev in zvez s turističnim gospodarstvom.

Letošnja tema je:  Festival naj bo. Cilj letošnje teme je za domači kraj pripraviti (organizirati) enodnevni ali večdnevni dogodek.

Učenke 8. razreda pod mentorstvom učiteljic Alje Štendler in Tjaše Jazbec in v sodelovanju z učiteljico Uršulo Kavar smo izdelale projektno nalogo z naslovom V soboto bo v Radolci smenj – festival folklore in obrti. 

V torek, 10. 3. 2020, se bomo udeležile državnega tekmovanja v Domžalah, kjer bomo na stojnici predstavile našo nalogo, ki si jo lahko preberete na spodnji povezavi.

Mentorici

V soboto bo v Radol'ci smenj, Velikost: 2.08 MB