Turizmu pomaga lastna glava

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.

Šolsko leto 2021/22

Tudi letos sodelujemo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga razpisujeta Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Letošnja tema je VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM.

Naša  naloga se je osredotočiti na aktivnosti, ki krepijo naše energetsko telo in nam omogočajo stik s seboj.

Učenci 7. b razreda smo pod mentorstvom učiteljic Alje Štendler in Irena Filipič izdelali projektno nalogo z naslovom SPROSTI, PRISLUHNI, OBČUDUJ – MOČ VODE

V torek, 29. 3. 2022, se bomo udeležili državnega tekmovanja v Domžalah, kjer bomo na stojnici predstavili našo nalogo, ki si jo lahko preberete na spodnji povezavi.

Mentorici

Vabljeni k ogledu filmov, ki so nastali v okviru projekta:

Moč vode:

Vode:

 

Vabilo na turistično tržnico v Domžale, Velikost: 2.36 MB

Datoteka za prenos:

Sprosti, prisluhni, občuduj – moč vode, Velikost: 3.94 MB

Šolsko leto 2020/21

Učenke naše šole tudi letos sodelujejo pri projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga razpisujeta Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, katerega cilji so razvijati ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma, skrb za ohranjanje naravne ter kulturne dediščine, spodbujanje mladih za turistične poklice in povezovanje ter sodelovanje učencev, mentorjev, staršev, turističnih društev in zvez s turističnim gospodarstvom.

Letošnja tema je:  Festival naj bo. Cilj letošnje teme je za domači kraj pripraviti (organizirati) enodnevni ali večdnevni dogodek.

Učenke 8. razreda pod mentorstvom učiteljic Alje Štendler in Tjaše Jazbec in v sodelovanju z učiteljico Uršulo Kavar smo izdelale projektno nalogo z naslovom V soboto bo v Radolci smenj – festival folklore in obrti. 

V torek, 10. 3. 2020, se bomo udeležile državnega tekmovanja v Domžalah, kjer bomo na stojnici predstavile našo nalogo, ki si jo lahko preberete na spodnji povezavi.

Mentorici


Datoteka za prenos:

V soboto bo v Radol'ci smenj, Velikost: 2.08 MB