Šolski koledar

Šolsko leto 2022/23

 

 • Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta.
 • Začetek pouka: četrtek, 1. septembra 2022
 • Zadnji dan pouka: četrtek, 15. junija 2023 (9. razred), petek, 23. junija 2023 (1. do 8. razred) 


Vzgojno-izobraževalno delo (pouk) po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih:

I. ocenjevalno obdobje:

od 1. septembra 2022

do 27. januarja 2023

II. ocenjevalno obdobje:

od 28. januarja do 15. junija 2023
za učence 9. razreda

od 28. januarja do 23. junija 2023
za učence od 1. do 8. razreda

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo:

 • I. ocenjevalno obdobje: 26. januar 2023 (RS in PS)
 • II. ocenjevalno obdobje: 13. junij 2023 (9. r.), 20. junij 2023 (PS in RS).
   

POUKA PROSTI DNEVI

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji

z zakonom določeni državni prazniki:

 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. in 2. januar – novo leto
 • 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti

drugi dela prosti dnevi:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 25. december – božič
 • 10. april 2023 – velikonočni ponedeljek

Šolske počitnice

 • jesenske počitnice: od 31. oktobra do 4. novembra 2022
 • novoletne počitnice: od 25. decembra 2022 do 2. januarja 2023
 • zimske počitnice: od 6. 2. do 10. 2. 2023
 • prvomajske počitnice: od 26. aprila do 2. maja 2023
 • letne počitnice: od konca pouka do 31. avgusta 2023

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

        I. rok:  

 •  od 16. 6. do 29. 6. 2023 za učence 9. razreda
 •  od 26. 6. do 7. 7. 2023 za učence ostalih  razredov

        II. rok: 

 •  od 18. 8. do 31. 8. 2023 za vse učence

 

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

 • za učence 9. razreda: od 3. 5. do 15. 6. 2023
 • za učence od 1. do 8. razreda: od 3. 5. do 23. 6. 2023
 • za vse učence: od 18. 8. do 31. 8. 2023