Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta.

Začetek pouka: ponedeljek, 2. septembra 2019

Zadnji dan pouka: ponedeljek, 15. junija 2020 (9. razred),

sreda, 24. junija 2020 (1. do 8. razred)


Vzgojno-izobraževalno delo (pouk) po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih:

I. ocenjevalno obdobje:

od 1. septembra 2019

do 31. januarja 2020

II. ocenjevalno obdobje:

od 1. februarja do 15. junija 2020
za učence 9. razreda

od 1. februarja do 24. junija 2020
za učence od 1. do 8. razreda

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo:

I. ocenjevalno obdobje: 30. januarja 2020 (RS in PS)

II. ocenjevalno obdobje: 11. junija 2020 (9. r.), 22. junija 2020 (PS in RS).
 

POUKA PROSTI DNEVI

 

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji

z zakonom določeni državni prazniki:

 • 1. in 2. januar – novo leto
 • 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti
 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti

drugi dela prosti dnevi:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 25. december – božič
 • 13. april 2020 – velikonočni ponedeljek

Šolske počitnice

jesenske počitnice: od 28. oktobra do 1. novembra 2019

novoletne počitnice: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020

zimske počitnice: od 17. 2. do 21. 2. 2020

prvomajske počitnice: od 27. aprila do 1. maja 2020

letne počitnice: od konca pouka do 31. avgusta 2020

 

Pouka prosti dan bo še:

3. 1. 2020

 

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

        I. rok:  

 •  od 16. junija do 29. 6. 2020, za učence 9. razreda
 •  od 26. junija do 9. julija 2020, za učence ostalih  razredov

        II. rok: 

 •  od 18. do 30. avgusta 2020 za vse učence

 

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

 • za učence 9. razreda: 4. maj do 15. junij 2020
 • za učence od 1. do 8. razreda: 4. maj do 24. junij 2020
 • za vse učence: 18. do 31. avgust 2020