Šolski koledar

Šolsko leto 2023/24

 

 • Šolsko leto traja od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024
 • Začetek pouka: petek, 1. 9. 2023
 • Zadnji dan pouka: petek, 14. 6. 2024 (9. razred), ponedeljek, 24. 6. 2024 (1. do 8. razred) 


Vzgojno-izobraževalno delo (pouk) po obveznem predmetniku poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih:

I. ocenjevalno obdobje:

od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024

II. ocenjevalno obdobje:

od 1. 2. do 14. 6. 2024 za učence 9. razreda

od 1. 2. do 24. 6. 2024 za učence od 1. do 8. razreda

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo:

 • I. ocenjevalno obdobje: 30. 1. 2024 (RS in PS)
 • II. ocenjevalno obdobje: 11. 6. 2024 (9. r.), 19. 6. 2024 (PS in RS).
   

POUKA PROSTI DNEVI

Državni prazniki in drugi dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji

z zakonom določeni državni prazniki:

 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. in 2. januar – novo leto
 • 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti

drugi dela prosti dnevi:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 25. december – božič
 • 1. april 2024 – velikonočni ponedeljek
 • 3. maj – pouka prost dan v skladu z 2. odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju

Šolske počitnice

 • jesenske počitnice: od 30. 10. do 3. 11. 2023
 • novoletne počitnice: od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024
 • zimske počitnice: od 19. 2. do 23. 2. 2024
 • prvomajske počitnice: od 27. 4. do 3. 5. 2024
 • letne počitnice: od konca pouka do 31. 8. 2024

Roki za opravljanje (popravnih, razrednih, predmetnih) izpitov:

        I. rok:  

 •  od 17. 6. do 1. 7. 2024 za učence 9. razreda
 •  od 26. 6. do 9. 7. 2024 za učence ostalih  razredov

        II. rok: 

 •  od 19. 8. do 30. 8. 2024 za vse učence

 

Roki za ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na domu:

 • za učence 9. razreda: od 3. 5. do 14. 6. 2024
 • za učence od 1. do 8. razreda: od 3. 5. do 24. 6. 2024
 • za vse učence: od 19. 8. do 30. 8. 2024