Mreža Šolski pes

V šolskem letu 2019/20 smo se vključili v Mrežo šolski pes.

Mreža šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano.

Šolani psi so po svetu že navzoči v številnih šolah (npr. na ameriških univerzah Yale, MIT, Harvard … ter v nemških in avstrijskih šolah – projekt Schulhund). Raziskave iz tujine potrjujejo, da navzočnost živali in skrb zanjo pozitivno vplivata na vzdušje med učenci. Živo bitje je protiutež računalniškim zaslonom in v hipu ponudi sprostitev in razbremenitev.

Cilji, ki jih želimo doseči s prisotnostjo in delovanjem šolskega psa so:

  • razvijati spodbudno učno okolje,
  • privzgajati splošno veljavne vrednote,
  • dosegati načrtovane cilje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
  • spodbuditi otroke k branju,
  • povečanje koncentracije in pozornosti.

K ustvarjanju spodbudne učne klime lahko bistveno pripomore pasja zvestoba, prijaznost, brezpogojna ljubezen in potrpežljivost. V naslednjem šolskem letu bodo oblike dela različne. Sodelovali bomo s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, ki imajo ustrezno strokovno usposobljene vodnike in pse za terapevtsko delo.

Terapevtska psička Amy bo občasno prisotna v oddelku, kjer bo poučevala njena vodnica Petra. V okviru krožka Ustvarjalne urice s tačkami bomo načrtovali bralne, spoznavne in ustvarjalne dejavnosti s kužkom. Občasno bo terapevtska psička nudila individualno učno pomoč učencem s posebnimi potrebami.

Že v šolskem letu 2018/2019 smo v knjižnici začeli izvajati program Beremo s tačkami – R.E.A.D. To je program, ki otrokom pomaga izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo metode otrok bere psu. V ta namen sta nas obiskovala terapevtska psa Bach z vodnico Anico in Tobi  z vodnico Vesno. Izkazalo se je, da sta Bach in Tobi zelo dobra poslušalca zgodb, zato bomo posameznim učencem še vedno omogočili, da občasno berejo kužku, ki nikoli ne kritizira, ampak vedno hvaležno posluša in opazuje, kar mu pokažemo.

Prisotnost terapevtskega psa šolarje razveseli, spodbuja njihove medosebne stike, povezuje, krepi samozavest, vabi k pogovoru o različnih temah, popestri pouk, opogumlja zadržane učence in umiri živahne, spodbuja socialne stike, razvija empatijo … Skrb za varnost je na prvem mestu in seveda samoumevna, zato zagotavljamo, da bodo v neposrednem stiku s psom le tisti učenci, ki bodo to sami želeli. Psi bodo v šolskih prostorih nenehno pod nadzorom vodnic. Prisotnost psa v šolske prostore prinaša mnogo koristi, zato želimo to priložnost ponuditi čim večjemu številu učencev.

»Živali so tako prijetni prijatelji – ne sprašujejo in ne grajajo.«
(G. Eliot)


Koordinatorici projekta:

  • Petra Antolin, prof. razrednega pouka (petra.antolin@gmail.com)
  • Katra Kržišnik, prof. slovenščine (katrakrzisnik@gmail.com)