Brezmejna slovenščina

Od maja 2022 je šola, skupaj z dvojezično večstopenjsko šolo Vladimirja Bartola iz Trsta, vključena v eTwinning projekt Brezmejna slovenščina.

Projekt temelji na spoznavanju slovenske manjšine v Italiji ter povezovanju manjšine z matičnim narodom.

V okviru projekta bomo izvedli dva obiska, enega v Trstu, enega pa v Radovljici.

  • V Trstu si bomo ogledali šolo ter slovenske ustanove.
  • V Radovljici bomo učencem iz Italije predstavili našo šolo, popeljali jih bomo po Radovljici, učenci pa bodo sodelovali tudi na gledaliških delavnicah na temo Antona Tomaža Linharta.

V času trajanja projekta bodo učenci sodelovali tudi s pomočjo spleta (preko spletne platforme eTwinninga, TwinSpace). Napisali in izmenjali si bodo svoje predstavitve. Spoznavali bomo tudi različne besedilne vrste.

Vodja projekta Ana Brejc

 

Narodni dom v Trstu