O Svetu šole

Sestava

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Breda Poličar, Simon Resman, Simona Mulej), pet predstavnikov šole ( Manca Arh, Tjaša Jazbec, Tanja Kozel, Katarina Hrastnik, Vanja Vene) in trije predstavniki staršev (Sabina Kocijančič, Lucija Marovt, Anja Ussai).

Predsednica Sveta šole: Tanja Kozel
Namestnik predsednice Sveta šole: Simon Resman

Naloge

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja šole, odloča o izvajanju oblik diferenciacije, sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.

Obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki. Odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom ustanovitve.

Zapisniki

Datoteke za prenos:

Besedilo, ki vsebuje osebne podatke ali občutljive podatke poslovne narave, je izbrisano iz dokumentov, ki so namenjeni objavi na spletni strani. Ostalo gradivo je priloženo arhivskemu izvodu zapisnika in se hrani v arhivu šole.

Aktualno

Zapisnik 23. seje Sveta šole (18. 4. 2024–24. 4. 2024) - dopisna seja, Velikost: 498.57 kB
Zapisnik 22. seje Sveta šole (7. 3. 2024), Velikost: 2.14 MB
Poročilo: Prejete donacije v letu 2023, Velikost: 121.15 kB
Zapisnik 21. seje Sveta šole (14. 2. 2024–19. 2. 2024), Velikost: 272.60 kB
Zapisnik 20. seje Sveta šole (29. 1. 2024–1. 2. 2024), Velikost: 277.82 kB
Zapisnik 19. seje Sveta šole (28. 9. 2023), Velikost: 1.01 MB
Poročilo o delovni uspešnosti ravnatelja - dopolnjeno (7. 3. 2023), Velikost: 767.55 kB
Zapisnik 18. seje Sveta šole (13. 3. 2023), Velikost: 2.47 MB
Zapisnik 17. seje Sveta šole (16. 2. 2023–22. 2. 2023) - dopisna seja, Velikost: 287.55 kB
Zapisnik 16. seje Sveta šole (29. 9. 2022), Velikost: 1,002.12 kB
Zapisnik 15. seje Sveta šole (9. 6. 2022), Velikost: 2.21 MB
Zapisnik 14. seje Sveta šole (5. 5. 2022), Velikost: 812.46 kB
Zapisnik 13. seje Sveta šole (31. 3. 2022), Velikost: 994.96 kB
Zapisnik 12. seje Sveta šole (8. 3. 2022), Velikost: 2.40 MB
Zapisnik 11. seje Sveta šole (17. 2. 2022), Velikost: 103.56 kB
Zapisnik 10. seje Sveta šole (18. 11. 2021), Velikost: 313.35 kB
Zapisnik 9. seje Sveta šole (30. 9. 2021), Velikost: 1.42 MB
Zapisnik 8. seje Sveta šole (22. 6. 2021), Velikost: 95.17 kB
Zapisnik 7. seje Sveta šole (27. 5. 2021), Velikost: 89.49 kB
Zapisnik 6. seje Sveta šole (4. 5. 2021), Velikost: 137.33 kB
Zapisnik 5. seje Sveta šole (4. 3. 2021), Velikost: 545.12 kB
Zapisnik 4. seje Sveta šole (10.-12. 2. 2021), Velikost: 40.35 kB
Zapisnik 3. seje Sveta šole (14.-18. 12. 2020), Velikost: 42.05 kB
Zapisnik 2. seje Sveta šole (24. 9. 2020), Velikost: 1.03 MB
Zapisnik 1. seje Sveta šole (29. 6. 2020), Velikost: 167.88 kB
Samoevalvacijsko poročilo 2019/20, Velikost: 1.40 MB
Samoevalvacijsko poročilo 2019/20, priloga 1: Anketa - starši, Velikost: 319.32 kB
Samoevalvacijsko poročilo 2019/20, priloga 2: Anketa - učenci, Velikost: 298.72 kB

Arhiv

Zapisnik 16. seje Sveta šole, Velikost: 481.11 kB
Zapisnik 15. seje Sveta šole, Velikost: 1.52 MB
Zapisnik 14. seje Sveta šole, Velikost: 2.15 MB
Zapisnik 13. seje Sveta šole, Velikost: 2.66 MB
Zapisnik 12. seje Sveta šole, Velikost: 439.22 kB
Zapisnik 11. seje Sveta šole, Velikost: 2.13 MB
Zapisnik 10. seje sveta šole, Velikost: 1.52 MB

Letno poročilo

Datoteka za prenos:

Letno poročilo 2021, Velikost: 977.68 kB