Pomembni dokumenti

Pomembni dokumenti
Pomembni dokumenti

Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta in uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2022/2023

Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta v šolskem letu 2022/2023, Velikost: 2.08 MB

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/2024

Letni delovni načrt OŠ A. T. Linharta Radovljica 2023/24, Velikost: 1.75 MB

Vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red

Vzgojni načrt OŠ A. T. Linharta Radovljica, Velikost: 2.00 MB
Pravila šolskega reda OŠ A. T. Linharta Radovljica, Velikost: 4.82 MB
Hišni red OŠ A. T. Linharta Radovljica, Velikost: 1.45 MB

Drugi pravilniki

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini, Velikost: 129.56 kB
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika, Velikost: 201.36 kB
Pravilnik o šolski prehrani, Velikost: 855.95 kB