Skupnost učencev

Skupnost učencev

Učenci oddelka so organizirani v oddelčno skupnost. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament. Oddelčne skupnosti se povezujejo tudi v skupnost učencev šole. O tem se odločijo na prvem sklicu parlamenta. Prvi parlament skliče v mesecu septembru ravnatelj.

Skupnost učencev na predmetni stopnji vodi mentorica Jelka Berce, psihologinja, na razredni stopnji pa učiteljica Nataša Zonik.

Na podružnicah vodijo skupnost učencev učiteljice, imenovane po delovnem načrtu.