Garderobne omarice

Pravila uporabe garderobnih omaric

3.–5. razred

 • Učenci od 3. do 5. razreda v začetku šolskega leta dobijo v uporabo garderobno omarico s ključem. Omarica je namenjena shranjevanju oblačil in obutve ter šolskih potrebščin. Vsaka omarica ima dva ključa. Prvega prejme učenec, drugega pa hrani šola, če je potrebno izdelati dvojnik. Učenec s podpisom v seznam, ki ga hrani razrednik, potrdi prejem ključa. S tem se tudi obveže, da bo omarico odgovorno uporabljal.
 • Učenčeva dolžnost je, da skrbi za ključ in ga vsakodnevno nosi s seboj v šolo. Če učenec ključ pozabi, bo ključ dobil pri razredniku ali dežurnem učitelju.
 • Če učenec izgubi ključ oz. če pride do kraje ali poškodbe omarice, morajo učenec ali njegovi starši oz. zakoniti zastopniki to takoj sporočiti razredniku ali v kopirnico. Stroške izdelave dvojnika oz. odprave namerno povzročene škode na omarici plačajo starši oz. zakoniti zastopniki.
 • Učenec je dolžan dnevno skrbeti za čistočo garderobne omarice, kar lahko razrednik skupaj z učenci preveri med uro oddelčne skupnosti. Mokri dežniki ne sodijo v omarice, ampak v posebne posode za dežnike, ki so nameščene v garderobah.
 • Starši soglašajo, da strokovni delavec šole ob utemeljenem sumu posedovanja nedovoljenih substanc ali nevarnih predmetov omarico odpre v prisotnosti vsaj še enega strokovnega delavca šole. O tem vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse prisotne osebe, kot dokazilo so lahko priložene tudi fotografije.
 • Ključ učenec vrne razredniku ob koncu šolskega leta (oz. prej, če zaključi šolanje na naši šoli) in to potrdi s podpisom. Omarico zapusti urejeno, čisto, prazno in nepoškodovano. To potrdi razrednik, ki si ogleda stanje oddane garderobne omarice.

6.–9. razred

 • Učenci 6. razreda v začetku šolskega leta dobijo v uporabo garderobno omarico s ključem. Omarica je namenjena shranjevanju oblačil in obutve ter šolskih potrebščin. Vsaka omarica ima dva ključa. Prvega prejme učenec, drugega pa hrani šola, če je potrebno izdelati dvojnik. Učenec s podpisom v seznam, ki ga hrani razrednik, potrdi prejem ključa. S tem se tudi obveže, da bo omarico odgovorno uporabljal.
 • Učenčeva dolžnost je, da skrbi za ključ in ga vsakodnevno nosi s seboj v šolo. Če učenec ključ pozabi, bo ključ dobil pri razredniku ali dežurnem učitelju.
 • Če učenec izgubi ključ oz. če pride do kraje ali poškodbe omarice, morajo učenec ali njegovi starši oz. zakoniti zastopniki to takoj sporočiti razredniku ali v kopirnico. Stroške izdelave dvojnika oz. odprave namerno povzročene škode na omarici plačajo starši oz. zakoniti zastopniki.
 • Učenec je dolžan dnevno skrbeti za čistočo garderobne omarice, kar lahko razrednik skupaj z učenci preveri med uro oddelčne skupnosti. Mokri dežniki ne sodijo v omarice, ampak v posebne posode za dežnike, ki so nameščene v garderobah.
 • Starši soglašajo, da strokovni delavec šole ob utemeljenem sumu posedovanja nedovoljenih substanc ali nevarnih predmetov omarico odpre v prisotnosti vsaj še enega strokovnega delavca šole. O tem vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse prisotne osebe, kot dokazilo so lahko priložene tudi fotografije.
 • Ključ učenec vrne razredniku ob zaključku šolanja na naši šoli in to potrdi s podpisom. Omarico zapusti urejeno, čisto, prazno in nepoškodovano. To potrdi razrednik, ki si ogleda stanje oddane garderobne omarice.