Garderobne omarice

Pravila uporabe garderobnih omaric

SPREMEMBA PRAVIL: IZGUBLJEN OZ. UNIČEN KLJUČ:

Od 1. 1. 2024 v primeru izgubljenega oz. uničenega ključa učenec prejme originalni ključ, starši pa poskrbite za izdelavo duplikata, na katerem mora biti vgravirana enaka številka cilindra kot je na originalu. Originalni ključ učenec vrne najkasneje 14 dni od prevzema.

3.–5. razred

 • Učenci od 3. do 5. razreda v začetku šolskega leta dobijo v uporabo garderobno omarico s ključem. Omarica je namenjena shranjevanju oblačil in obutve ter šolskih potrebščin. Vsaka omarica ima dva ključa. Prvega prejme učenec, drugega pa hrani šola, če je potrebno izdelati dvojnik. Učenec s podpisom v seznam, ki ga hrani razrednik, potrdi prejem ključa. S tem se tudi obveže, da bo omarico odgovorno uporabljal.
 • Učenčeva dolžnost je, da skrbi za ključ in ga vsakodnevno nosi s seboj v šolo. Če učenec ključ pozabi, bo ključ dobil pri razredniku ali dežurnem učitelju.
 • Če učenec izgubi ključ oz. če pride do kraje ali poškodbe omarice, morajo učenec ali njegovi starši oz. zakoniti zastopniki to takoj sporočiti razredniku ali v kopirnico. Stroške izdelave dvojnika oz. odprave namerno povzročene škode na omarici plačajo starši oz. zakoniti zastopniki.
 • Učenec je dolžan dnevno skrbeti za čistočo garderobne omarice, kar lahko razrednik skupaj z učenci preveri med uro oddelčne skupnosti. Mokri dežniki ne sodijo v omarice, ampak v posebne posode za dežnike, ki so nameščene v garderobah.
 • Starši soglašajo, da strokovni delavec šole ob utemeljenem sumu posedovanja nedovoljenih substanc ali nevarnih predmetov omarico odpre v prisotnosti vsaj še enega strokovnega delavca šole. O tem vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse prisotne osebe, kot dokazilo so lahko priložene tudi fotografije.
 • Ključ učenec vrne razredniku ob koncu šolskega leta (oz. prej, če zaključi šolanje na naši šoli) in to potrdi s podpisom. Omarico zapusti urejeno, čisto, prazno in nepoškodovano. To potrdi razrednik, ki si ogleda stanje oddane garderobne omarice.

6.–9. razred

 • Učenci 6. razreda v začetku šolskega leta dobijo v uporabo garderobno omarico s ključem. Omarica je namenjena shranjevanju oblačil in obutve ter šolskih potrebščin. Vsaka omarica ima dva ključa. Prvega prejme učenec, drugega pa hrani šola, če je potrebno izdelati dvojnik. Učenec s podpisom v seznam, ki ga hrani razrednik, potrdi prejem ključa. S tem se tudi obveže, da bo omarico odgovorno uporabljal.
 • Učenčeva dolžnost je, da skrbi za ključ in ga vsakodnevno nosi s seboj v šolo. Če učenec ključ pozabi, bo ključ dobil pri razredniku ali dežurnem učitelju.
 • Če učenec izgubi ključ oz. če pride do kraje ali poškodbe omarice, morajo učenec ali njegovi starši oz. zakoniti zastopniki to takoj sporočiti razredniku ali v kopirnico. Stroške izdelave dvojnika oz. odprave namerno povzročene škode na omarici plačajo starši oz. zakoniti zastopniki.
 • Učenec je dolžan dnevno skrbeti za čistočo garderobne omarice, kar lahko razrednik skupaj z učenci preveri med uro oddelčne skupnosti. Mokri dežniki ne sodijo v omarice, ampak v posebne posode za dežnike, ki so nameščene v garderobah.
 • Starši soglašajo, da strokovni delavec šole ob utemeljenem sumu posedovanja nedovoljenih substanc ali nevarnih predmetov omarico odpre v prisotnosti vsaj še enega strokovnega delavca šole. O tem vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse prisotne osebe, kot dokazilo so lahko priložene tudi fotografije.
 • Ključ učenec vrne razredniku ob zaključku šolanja na naši šoli in to potrdi s podpisom. Omarico zapusti urejeno, čisto, prazno in nepoškodovano. To potrdi razrednik, ki si ogleda stanje oddane garderobne omarice.