Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu – maj 2023

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (www.ric.si).

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2022/2023:

  • Četrtek, 4. 5. 2023: SLOVENŠČINA (6. in 9. razred)
  • Ponedeljek, 8. 5. 2023: MATEMATIKA (6. in 9. razred)
  • Sreda, 10. 5. 2023: ANGLEŠČINA (6. razred) in GLASBENA UMETNOST (9. razred)

Na dan nacionalnega preverjanja znanja pridejo učenci v šolo ob 7.45. Začetek preverjanja znanja je vsak dan ob 8.00. Preverjanje je pisno in traja 60 minut, do 9.00.

Po preverjanju poteka pouk po urniku.

Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop potrebujete šifro, ki jo bo  učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko (EMŠO) otroka.

Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Vsem učenkam in učencem želimo veliko uspeha.