Šolska zobna ambulanta

Šolska zobna ambulanta uspešno izvaja obsežen preventivni program v sklopu delovnega programa šole za vse učence. Opravlja tudi kurativna dela našim učencem in sistematske preglede. Po opravljenih sistematskih pregledih so učenci po potrebi klicani na sanacijo zob.

Ordinacijski čas:
Ponedeljek: 12.00 – 18.30
Torek: 7.00 – 13.30
Sreda: 7.00 – 13.30
Četrtek: 7.00 – 13.30
Petek: 7.00 – 13.30

Delo v šolski zobni ambulanti opravljata zobozdravnica Majda Dobravec in zobna asistentka Sabina Šobar.

Povezava na SPLETNO STRAN zobne ambulante

Telefon šolske zobne ambulante: 04 533 75 22