Zaposleni

Seznam zaposlenih 2022/2023

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tanja Smolej

pomočnica ravnatelja za PS
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Metka Urh

vodja podružnične šole Ljubno
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole Mošnje
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Katra Pirih

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar

Strokovne službe

Anamarija Novak

svetovalna delavka
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Tadeja Arko Rupar

svetovalna delavka
tadeja.arko-rupar@guest.arnes.si
040/788 609

Jelka Berce

svetovalna delavka
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Janka Bergel Pogačnik

dodatna strokovna pomoč

Mojca Komar

dodatna strokovna pomoč

Ema Palovšnik Novak

dodatna strokovna pomoč

Dunja Sinobad

dodatna strokovna pomoč

Kristina Slanc

dodatna strokovna pomoč

Nina Šolar

dodatna strokovna pomoč

Jana Krek

spremljevlaka učenke

Nataša Šmid

spremljevalka učenca

Tanja Smolej

knjižničarka
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Alenka Vurnik

knjižničarka
alenka.vurnik@guest.arnes.si
04/533 75 24

Tehnični kader

Snežana Angelova

čistilka

Vanja Benedičič

čistilka

Branko Blatnik

hišnik

Vesna Černe

kuharica

Senad Ćejvanović

vodja kuhinje
04/533 75 16

Mirsada Delanović

kuharica

Marjeta Demšar

čistilka

Danica Golmajer

čistilka

Marko Grimani

hišnik
marko.grimani@guest.arnes.si

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Alenka Kopasić

čistilka

Lidija Koščak

čistilka

Marjeta Lesničar

čistilka

Sonja Pavšek

kuharica

Milenka Pernuš

čistilka

Boža Prešeren Pogačar

čistilka

Hanifa Rogač

kuharica

Mojca Savkić

čistilka

Špela Šimnic

kuharica

Nada Teran

čistilka

Zdenka Vogrinc

čistilka

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Crček

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. A

Karin Horvat Gros

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. A

Tina Šivic

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. B

Marjetka Čop

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. B

Manja Hrovat Šalamon

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. C

Natalija Čuden

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. C

Milka Mandelj Šiško

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. A

Lucija Urh

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. B

Katjuša Štefančič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. C

Barbara Kusterle

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. A

Damjana Pene

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. B

Tanja Kozel

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. C

Maja Tolo

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. A

Nataša Zonik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. B

Jana Pristavec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. C

Helena Stare

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. A

Davida Dermota

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. B

Jana Fabčič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. C

Katja Dičovski

angleški jezik, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju

Dora Hočevar Jelovčan

angleški jezik, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo, naravoslovje in tehnika, učiteljica v podaljšanem bivanju

Petra Grimani

učiteljica v podaljšanem bivanju

Maruša Kunčič

učiteljica v podaljšanem bivanju

Karmen Malej

učiteljica v podaljšanem bivanju

Barbara Meglič

učiteljica v podaljšanem bivanju

Irena Potočnik

učiteljica v podaljšanem bivanju

Maja Rekar

učiteljica v podaljšanem bivanju

Nina Zupan

učiteljica v podaljšanem bivanju

Ana Fon

učiteljica v jutranjem varstvu

Nataša Šmid

učiteljica v jutranjem varstvu

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Ana Bertoncelj

matematika
Oddelek: 6. A

Darja Torkar

matematika
Oddelek: 6. B

Urša Napokoj

angleški jezik
Oddelek: 6. C

Sabina Felc

šport
Oddelek: 6. D

Neža Rejc

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Oddelek: 6. E

Manca Arh

naravoslovje, biologija
Oddelek: 7. A

Tjaša Smolej

angleški jezik
Oddelek: 7. B

Katra Kržišnik

slovenski jezik
Oddelek: 7. C

Anja Porenta

naravoslovje, fizika, kemija
Oddelek: 7. D

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Oddelek: 7. E

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Oddelek: 8. A

Irena Filipič

zgodovina
Oddelek: 8. B

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 8. C

Darja Pagon

šport
Oddelek: 8. D

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Oddelek: 8. E

Zala Vidic

slovenski jezik
Oddelek: 9. A

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Oddelek: 9. B

Vesna Ipavec

matematika
Oddelek: 9. C

Daniela Golob

slovenski jezik
Oddelek: 9. D

Suzana Adžič

slovenski jezik

Helen Asher

asistentka za angleški jezik

Janez Celar

tehnika in tehnologija

Ana Fon

nemški jezik

Marko Grimani

laborant
marko.grimani@guest.arnes.si

Anita Hrovat

slovenski jezik
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tjaša Jazbec

slovenski jezik

Frenk Lukan

šport

Karmen Malej

šport

Marjana Makarovič Košnjek

geografija

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost

Nina Ovsenek

kitajski jezik (izbirni predmet)

Ines Rajgelj

angleški jezik

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina

Jože Stare

fizika, tehnika in tehnologija

Katarina Stare

fizika, kemija

Anna Florentina Staudacher

asistentka za nemški jezik

Andreja Šolar

glasbena umetnost

Rok Šolar

šport

Alja Štendler

angleški jezik

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo