Zaposleni

Seznam zaposlenih 2023/2024

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Crček

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: sreda, 12.10–12.55, 1. A

Karin Horvat Gros

druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: petek, 10.35–11.15, zbornica RS

Tina Šivic

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: torek, 12.10–12.55, 1. B

Marjetka Čop

druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: četrtek, 9.35–10.10, zbornica RS

Manja Hrovat Šalamon

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, 1. C

Natalija Čuden

druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, zbornica RS

Milka Mandelj Šiško

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. A
Govorilne ure: četrtek, 7.15–8.00, 2. A

Simona Kokalj

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. B
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica RS

Katjuša Štefančič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. C
Govorilne ure: torek, 7.15–8 .00, 2. C

Barbara Kusterle

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. A
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, 3. C

Tanja Kozel

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. B
Govorilne ure: četrtek, 11.30–12.05, zbornica RS

Damjana Pene

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. C
Govorilne ure: ponedeljek, 12.05–12.40, zbornica RS

Maja Tolo

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. A
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, zbornica RS

Anna Lotte Šanca

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. B
Govorilne ure: petek, 7.15–8.00, 4. B

Jana Pristavec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. C
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica RS

Helena Stare

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. A
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, zbornica PS

Davida Dermota

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. B
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica PS

Jana Fabčič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. C
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, zbornica RS

Katja Dičovski

angleški jezik in podaljšano bivanje
Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, 2. C

Petra Grimani

podaljšano bivanje
Govorilne ure: torek, 11.20–12.15, zbornica RS

Mojca Gubanc

podaljšano bivanje
Govorilne ure: petek, 12.10–12.55, zbornica RS

Dora Hočevar Jelovčan

angleški jezik

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica / kabinet BIO

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica

Barbara Meglič

glasbena umetnost, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Govorilne ure: torek, 8.20–9.05, zbornica RS

Irena Potočnik

podaljšano bivanje
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, zbornica RS

Špela Ravnik

podaljšano bivanje
Govorilne ure: petek, 10.35–11.15, zbornica RS

Maja Rekar

jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10–12.55, zbornica RS

Anja Rozman

podaljšano bivanje

Alja Smolčič

podaljšano bivanje
Govorilne ure: torek, 13.00–13.45, zbornica RS

Nataša Šmid

jutranje varstvo

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo, naravoslovje in tehnika
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica

Nina Zupan

dodatna učiteljica pri urah športa in podaljšano bivanje
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55 , zbornica RS

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Alja Štendler

angleški jezik
Oddelek: 6. A
Govorilne ure: ponedeljek, 7.30–8.15, zbornica

Marjana Makarovič Košnjek

geografija
Oddelek: 6. B
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, kabinet GEO/ZGO

Rok Šolar

šport
Oddelek: 6. C
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, zbornica

Tjaša Jazbec

slovenski jezik
Oddelek: 6. D
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, zbornica

Frenk Lukan

šport
Oddelek: 6. E
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica

Ana Miklavčič

matematika
Oddelek: 7. A
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Darja Torkar

matematika
Oddelek: 7. B
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Urša Napokoj

angleški jezik
Oddelek: 7. C
Govorilne ure: petek, 7.30–8.15, učilnica SL3

Sabina Felc

šport
Oddelek: 7. D
Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, zbornica / kabinet ŠPO

Neža Rejc

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Oddelek: 7. E
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, kabinet GEO/ZGO

Manca Arh

naravoslovje, biologija
Oddelek: 8. A
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, zbornica

Katarina Stare

fizika, kemija
Oddelek: 8. B
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, kabinet TIT

Katra Kržišnik

slovenski jezik
Oddelek: 8. C
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, zbornica

Anja Porenta

naravoslovje, fizika, kemija
Oddelek: 8. D
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, kabinet FIZ

Eva Jekovec

glasbena umetnost
Oddelek: 8. E
Govorilne ure: sreda, 8.20–9.05, zbornica

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Oddelek: 9. A
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica

Irena Filipič

zgodovina
Oddelek: 9. B
Govorilne ure: torek, 8.20–9.05, zbornica

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 9. C
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Darja Pagon

šport
Oddelek: 9. D
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Oddelek: 9. E
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, kabinet BIO

Suzana Adžič

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, zbornica

Janez Celar

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, učilnica TIT

Daniela Golob

slovenski jezik
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica

Anita Hrovat

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, pisarna

Vesna Ipavec

matematika
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, kabinet MAT

Martin Jerončič

angleški jezik
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, zbornica

Peter Kolman

slovenski jezik

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica / kabinet BIO

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet LUM

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, kabinet MAT

Ines Rajgelj

angleški jezik
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10, zbornica

Špela Ravnik

slovenski jezik
Govorilne ure: petek, 10.35–11.15, zbornica RS

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10, kabinet GEO/ZGO

Jože Stare

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, kabinet TIT

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica

Helen Asher

asistentka za angleški jezik

Ana Fon

nemški jezik (izbirni predmet)
Govorilne ure: petek, 8.20–9.05, zbornica

Marko Grimani

laborant

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tanja Smolej

pomočnica ravnatelja za PS
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Metka Urh

vodja podružnične šole Ljubno
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole Mošnje
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Anja Žumer

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar

Knjižnica

Tanja Smolej

knjižničarka
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Alenka Vurnik

knjižničarka
alenka.vurnik@guest.arnes.si
04/533 75 24

Svetovalna služba

Jelka Berce

psihologinja
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Anamarija Novak

socialna pedagoginja
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Tadeja Arko Rupar

specialna pedagoginja
tadeja.arko-rupar@guest.arnes.si
040/788 609

Dodatna strokovna pomoč

Janka Bergel Pogačnik

dodatna strokovna pomoč

Mojca Komar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20–9.05, zbornica RS

Dunja Sinobad

dodatna strokovna pomoč

Frančiška Tepeš

dodatna strokovna pomoč
franciska.tepes@guest.arnes.si.

Nina Šolar

dodatna strokovna pomoč

Spremljevalke učencev

Jana Krek

spremljevlaka učenke

Nataša Šmid

spremljevalka učenca

Nina Zupan

spremljevalka učenca
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55 , zbornica RS

Čistilke

Vanja Benedičič

čistilka

Mirsada Delanović

čistilka

Marjeta Demšar

čistilka

Danica Golmajer

čistilka

Vesna Kachurova

čistilka

Alenka Kopasić

čistilka

Lidija Koščak

čistilka

Nuša Lavtižar Drol

čistilka

Marjeta Lesničar

čistilka

Mateja Rozman

čistilka

Nada Teran

čistilka

Hišniki

Branko Blatnik

hišnik

Marko Grimani

hišnik
marko.grimani@guest.arnes.si

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Kuharice in kuharja

Luka Blažun

kuhar

Senad Ćejvanović

vodja kuhinje
04/533 75 16

Vesna Černe

kuharica

Sonja Pavšek

kuharica

Hanifa Rogač

kuharica

Špela Šimnic

kuharica