Zaposleni

Seznam zaposlenih 2019/2020

Vodstvo šole in administracija

Zlata Rejc

ravnateljica
zlata.rejc@guest.arnes.si
(04) 533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnateljice za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
(04) 533 75 05

Tanja Smolej

pomočnica ravnateljice za PS
tanja.smolej@guest.arnes.si
(04) 533 75 03

Strokovne službe

mag. Nataša Durjava

svetovalna delavka
natasa.durjava@guest.arnes.si
04/533 75 13

Ivica Gracelj

svetovalna delavka
ivica.gracelj@guest.arnes.si
04/533 75 09

Anamarija Novak

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 11.15 – 12.00, zbornica

Dunja Sinobad

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20 – 9.05, pisarna / zbornica

Nina Šolar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20 – 9.05, pisarna / zbornica

Knjižnica

Alenka Vurnik

knjižničarka
Oddelek: Knjižnica
alenka.vurnik@guest.arnes.si
04/533-75-24

Tehnični kader

Marko Hribar

hišnik

Branko Blatnik

hišnik

Marko Grimani

hišnik

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anja Porenta

podaljšano bivanje
Govorilne ure: torek, 9.20 – 10.05, kabinet TIT

Petra Antolin

Oddelek: 1. a
Interesne dejavnosti: Bralna značka, ustvarjalnice s tačkami

Karin Horvat Gros

vzgojiteljica v 1. a, podaljšano bivanje

Ivanka Arnež

Oddelek: 1. b
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Marjetka Čop

vzgojiteljica v 1. b, podaljšano bivanje
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Mateja Poklukar

Oddelek: 1. c
Interesne dejavnosti: Bralna značka, pravljični krožek

Natalija Čuden

vzgojiteljica v 1. c, podaljšano bivanje
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Milka Mandelj Šiško

Oddelek: 2. a
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Vesna Blatnik

Oddelek: 2. b
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Katjuša Štefančič

Oddelek: 2. c
Interesne dejavnosti: Bralna značka, likovni krožek

Damjana Pene

Oddelek: 3. a
Interesne dejavnosti: Bralna značka, ročnice

Tanja Kozel

Oddelek: 3. b
Interesne dejavnosti: Bralna značka, eko šolski vrt

Barbara Kusterle

Oddelek: 3. c
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Špela Reberšak

Oddelek: 3. d
Interesne dejavnosti: Bralna značka, vesela šola

Maja Rekar

Oddelek: 4. a
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Margareta Marolt

Oddelek: 4. b
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Manja Hrovat Šalamon

Oddelek: 4. c
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Jana Pristavec

Oddelek: 4. d
Interesne dejavnosti: Bralna značka, rdeči križ

Maja Tolo

Oddelek: 5. a
Interesne dejavnosti: Bralna značka, varno na kolo, s knjigo po svetu

Nataša Zonik

Oddelek: 5. b
Interesne dejavnosti: Bralna značka, varno na kolo, s knjigo po svetu

Helena Stare

Oddelek: 5. c
Interesne dejavnosti: Bralna značka, prometni krožek

Davida Dermota

Oddelek: 5. d
Interesne dejavnosti: Bralna značka, prometni krožek

Dora Hočevar Jelovčan

angleški jezik
Interesne dejavnosti: Let's practice

Jana Fabčič

angleški jezik

Anja Rozman

podaljšano bivanje

Katja Dičovski

podaljšano bivanje

Katarina Hrastnik

podaljšano bivanje

Sabina Felc

podaljšano bivanje

Katra Kržišnik

podaljšano bivanje
Interesne dejavnosti: Branje s tačkami, mladina in gore

Urša Kavar

podaljšano bivanje
Interesne dejavnosti: Folklora

Nina Zupan

podaljšano bivanje

Marko Grimani

podaljšano bivanje

Nataša Šmid

jutranje varstvo

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Suzana Adžič

slovenski jezik
Oddelek: 7. c
Govorilne ure: petek, 9.20 – 10.05, zbornica

Manca Arh

naravoslovje, gospodinjstvo, biologija
Govorilne ure: sreda, 8.20 – 9.05 , zbornica

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 9. b
Govorilne ure: sreda, 12.05 – 12.50 , kabinet MAT

Ana Brejc

slovenski jezik
Oddelek: 6. a
Govorilne ure: sreda, 9.20 – 10.05, zbornica

Janez Celar

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: torek, 12.05 – 12.50, učilnica TIT1

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00, kabinet BIO

Eva Čeh

glasbena umetnost
Oddelek: 9. c
Govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00, zbornica

Ana Fon

nemški jezik
Govorilne ure: petek, 8.20 – 9.05, zbornica

Daniela Golob

slovenski jezik
Oddelek: 6. d
Govorilne ure: sreda, 9.20 – 10.05, zbornica

Anita Hrovat

slovenski jezik
anita.hrovat@guest.arnes.si

Vesna Ipavec

matematika
Oddelek: 6. c
Govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00, kabinet MAT

Tjaša Jazbec

slovenski jezik
Oddelek: 7. d
Govorilne ure: petek, 11.15 – 12.00, zbornica

Ana Krivec Pristov

naravoslovje, biologija
Govorilne ure: sreda, 11.15 – 12.00, kabinet BIO

Jana Kunčič

angleški jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20 – 9.05, zbornica

Frenk Lukan

šport
Oddelek: 7. e
Govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00, zbornica

Marjana Makarovič Košnjek

geografija
Govorilne ure: torek, 10.25 – 11.10, zbornica

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: četrtek, 11.15 – 12.00, zbornica

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost
Oddelek: 8. b
Govorilne ure: torek, 10.25 – 11.10, kabinet LUM

Boris Mohorič

šport
Oddelek: 7. b
Govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00, zbornica

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Oddelek: 6. b
Govorilne ure: sreda, 9.20 – 10.05, kabinet MAT

Darja Pagon

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 10.25 – 11.10, zbornica

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Govorilne ure: četrtek, 8.20 – 9.05, zbornica

Anja Porenta

fizika, kemija
Govorilne ure: torek, 9.20 – 10.05, kabinet TIT

Ines Rajgelj

angleški jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 10.25 – 11.10, zbornica

Neža Rejc

zgodovina
Oddelek: 7. a
Govorilne ure: ponedeljek, 12.05 – 12.50, kabinet GEO/ZGO

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina
Oddelek: 8. d
Govorilne ure: ponedeljek, 10.25 – 11.10, kabinet GEO/ZGO

Jože Stare

fizika, tehnika in tehnologija
Govorilne ure: četrtek, 10.25 – 11.10, kabinet TIT

Katarina Stare

fizika, kemija
Oddelek: 8. a
Govorilne ure: torek, 11.15 – 12.00, kabinet FIZ

Alja Štendler

angleški jezik
Govorilne ure: torek, 9.20 – 10.05, zbornica

Teja Toman

računalništvo
Govorilne ure: sreda, 8.20 – 9.05, kabinet RAČ
teja.toman@guest.arnes.si
04 533 75 26

Darja Torkar

matematika
Oddelek: 8. c
Govorilne ure: ponedeljek, 10.25 – 11.10, kabinet MAT

Marko Grimani

laborant