Zaposleni

Seznam zaposlenih 2021/2022

Vodstvo šole

Boris Mohorič

v. d. ravnatelja
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica v. d. ravnatelja za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tanja Smolej

pomočnica v. d. ravnatelja za PS
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, pisarna
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Metka Urh

vodja podružnične šole
Govorilne ure: sreda, 8.20–9.05, zbornica
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Administracija

Katra Pirih

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Maja Ravnik

poslovna sekretarka
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Strokovne službe

Jelka Berce

svetovalna delavka
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Anamarija Novak

svetovalna delavka
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Dodatna strokovna pomoč

Janka Bergel Pogačnik

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: četrtek, 8.20–9.05, kabinet DSP

Mojca Komar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, pisarna DSP

Simona Pintar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 7.30–8.15, pisarna DSP

Dunja Sinobad

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 7.30–8.15, zbornica/pisarna

Nina Šolar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: torek, 8.20–9.05, zbornica/kabinet

Saša Podlesnik

spremljevalka gibalno oviranega učenca

Knjižnica

Tanja Smolej

knjižničarka
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Alenka Vurnik

knjižničarka
alenka.vurnik@guest.arnes.si
04/533 75 24

Tehnični kader

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Branko Blatnik

hišnik

Marko Grimani

hišnik
marko.grimani@guest.arnes.si

Marjeta Demšar

čistilka

Senad Ćejvanović

vodja kuhinje
04/533 75 16

Vesna Černe

kuharica

Mirsada Delanović

kuharica

Sonja Pavšek

kuharica

Hanifa Rogač

kuharica

Špela Šimnic

kuharica

Snežana Angelova

čistilka

Lidija Koščak

čistilka

Marjeta Lesničar

čistilka

Milenka Pernuš

čistilka

Boža Prešeren Pogačar

čistilka

Mojca Savkić

čistilka

Vanja Benedičič

čistilka

Nada Teran

čistilka

Alenka Kopasić

čistilka

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Petra Grimani

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, 1. A
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Pevski zbor

Karin Horvat Gros

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: sreda, 8.40–9.25, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Planinski krožek

Tina Šivic

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10–12.55, 1. B
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Migam, da se razgibam

Marjetka Čop

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: ponedeljek,11.20–12.00, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Manja Hrovat Šalamon

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, 1. C
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Pravljični krožek

Natalija Čuden

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: četrtek,8.40–9.25, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Milka Mandelj Šiško

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. A
Govorilne ure: četrtek, 7.15–8.00, 2. A
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Katjuša Štefančič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. B
Govorilne ure: torek, 7.15–8.00, 2. B
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Vesna Blatnik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. C
Govorilne ure: četrtek, 7.15–8.00, 2. C
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Tanja Kozel

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. A
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Eko vrt

Barbara Kusterle

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. B
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Damjana Pene

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. C
Govorilne ure: sreda, 8.20–9.05, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Katja Dičovski

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. A
Govorilne ure: petek, 10.35–11.15, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Vesela šola

Urša Kavar

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. B
Govorilne ure: torek, 8.20–9.05, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Folklora, Likovne delavnice

Jana Pristavec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. C
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Rdeči križ

Maja Tolo

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. A
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Ustvarjalnice

Davida Dermota

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. B
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica PS
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Prometni krožek

Helena Stare

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. C
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, pisarna DSP
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Prometni krožek

Nataša Zonik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. D
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Dora Hočevar Jelovčan

angleški jezik
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, zbornica RS

Anja Rozman

angleški jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica RS

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, zbornica

Milijana Vrhovac

naravoslovje, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica

Nina Zupan

šport, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: petek, 9.25–10.10, zbornica RS

Tanja Kurinčič

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 12.00–12.50, 1. C

Eva Lazar

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, zbornica RS

Barbara Meglič

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, zbornica RS

Eva Planinšek

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, zbornica RS

Irena Potočnik

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: petek, 12.10–12.55, zbornica RS

Maja Rekar

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, 1. B

Ana Fon

učiteljica v jutranjem varstvu

Saša Podlesnik

učiteljica v jutranjem varstvu

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Manca Arh

naravoslovje, biologija
Oddelek: 6. A
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica

Tjaša Smolej

angleški jezik
Oddelek: 6. B
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, zbornica
Interesne dejavnosti: EPI Reading Badge

Katra Kržišnik

slovenski jezik
Oddelek: 6. C
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Anja Porenta

naravoslovje, fizika, kemija
Oddelek: 6. D
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, kabinet FIZ

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Oddelek: 6. E
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, zbornica

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Oddelek: 7. A
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, zbornica
Interesne dejavnosti: EPI Reading Badge, Mednarodni projekt

Irena Filipič

zgodovina
Oddelek: 7. B
Govorilne ure: petek, 8.20–9.05, kabinet ZGO/GEO
Interesne dejavnosti: Turizmu pomaga lastna glava

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 7. C
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, kabinet MAT

Darja Pagon

šport
Oddelek: 7. D
Govorilne ure: četrtek, 8.20–9.05, zbornica

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Oddelek: 7. E
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet BIO
Interesne dejavnosti: Biološki krožek

Janez Celar

tehnika in tehnologija
Oddelek: 8. A
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, učilnica TIT1
Interesne dejavnosti: Prometni krožek

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Oddelek: 8. B
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, kabinet MAT

Vesna Ipavec

matematika
Oddelek: 8. C
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10, kabinet MAT

Katarina Stare

fizika, kemija
Oddelek: 8. D
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, kabinet FIZ

Neža Rejc

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Oddelek: 9. A
Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, kabinet ZGO/GEO

Alja Štendler

angleški jezik
Oddelek: 9. B
Govorilne ure: petek, 8.20–9.05, zbornica
Interesne dejavnosti: EPI Reading Badge, Turizmu pomaga lastna glava

Suzana Adžič

slovenski jezik
Oddelek: 9. C
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Gledališki krožek

Tjaša Jazbec

slovenski jezik
Oddelek: 9. D
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Turizmu pomaga lastna glava

Frenk Lukan

šport
Oddelek: 9. E
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica

Ana Bertoncelj

matematika
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Sabina Felc

šport
Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, zbornica

Ana Fon

nemški jezik
Govorilne ure: petek, 8.20–9.05, zbornica

Daniela Golob

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 7.30–8.15, SLJ3/zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka, Planinski krožek

Anita Hrovat

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 9.00–9.45, pisarna
anita.hrovat@guest.arnes.si
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Marjana Makarovič Košnjek

geografija
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, kabinet ZGO/GEO

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, kabinet LUM

Urša Napokoj

angleški jezik
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, zbornica
Interesne dejavnosti: Cambridge ESOL, EPI Reading Badge, Mednarodni projekti

Eva Planinšek

slovenski jezik
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, zbornica RS
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Nina Pohleven

glasbena umetnost
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica
Interesne dejavnosti: Pevski zbori

Ines Rajgelj

angleški jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20–9.05, zbornica
Interesne dejavnosti: EPI Reading Badge

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, kabinet ZGO/GEO

Jože Stare

fizika, tehnika in tehnologija
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, kabinet TIT
Interesne dejavnosti: AV krožek, Prometni krožek

Rok Šolar

šport
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, zbornica

Darja Torkar

matematika
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, kabinet MAT

Zala Vidic

slovenski jezik
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica
Interesne dejavnosti: Bralna značka

Milijana Vrhovac

biologija
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica

Nina Zupan

šport

Marko Grimani

laborant
marko.grimani@guest.arnes.si