Zaposleni

Seznam zaposlenih 2023/2024

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Crček

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. A

Karin Horvat Gros

druga strokovna delavka v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. A

Tina Šivic

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. B

Marjetka Čop

druga strokovna delavka v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. B

Manja Hrovat Šalamon

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. C

Natalija Čuden

druga strokovna delavka v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. C

Milka Mandelj Šiško

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. A

Simona Kokalj

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. B

Katjuša Štefančič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. C

Barbara Kusterle

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. A

Tanja Kozel

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. B

Damjana Pene

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. C

Maja Tolo

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. A

Nataša Zonik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. B

Jana Pristavec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. C

Helena Stare

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. A

Davida Dermota

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. B

Jana Fabčič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. C

Katja Dičovski

angleški jezik in podaljšano bivanje

Petra Grimani

podaljšano bivanje

Marjeta Kristan

podaljšano bivanje

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo

Maruša Kunčič

angleški jezik in podaljšano bivanje

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica

Barbara Meglič

glasbena umetnost, jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Eva Planinšek

podaljšano bivanje

Irena Potočnik

podaljšano bivanje

Maja Rekar

jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Alja Smolčič

podaljšano bivanje

Nataša Šmid

jutranje varstvo

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica

Nina Zupan

šport, dodatna učiteljica pri urah športa in podaljšano bivanje

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Alja Štendler

angleški jezik
Oddelek: 6. A
Govorilne ure: ponedeljek, 7.30–8.15, zbornica

Marjana Makarovič Košnjek

geografija
Oddelek: 6. B
Govorilne ure: sreda, 11.20–12.05, kabinet GEO/ZGO

Rok Šolar

šport
Oddelek: 6. C
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, zbornica

Tjaša Jazbec

slovenski jezik
Oddelek: 6. D
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, zbornica

Frenk Lukan

šport
Oddelek: 6. E
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica

Ana Miklavčič

matematika
Oddelek: 7. A
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Darja Torkar

matematika
Oddelek: 7. B
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Urša Napokoj

angleški jezik
Oddelek: 7. C
Govorilne ure: petek, 7.30–8.15, učilnica SL3

Sabina Felc

šport
Oddelek: 7. D
Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, zbornica / kabinet ŠPO

Neža Rejc

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Oddelek: 7. E
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, kabinet GEO/ZGO

Manca Arh

naravoslovje, biologija
Oddelek: 8. A
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, zbornica

Katarina Stare

fizika, kemija
Oddelek: 8. B
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, kabinet TIT

Katra Kržišnik

slovenski jezik
Oddelek: 8. C
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, zbornica

Anja Porenta

naravoslovje, fizika, kemija
Oddelek: 8. D
Govorilne ure: petek, 11.20–12.05, kabinet FIZ

Eva Jekovec

glasbena umetnost
Oddelek: 8. E
Govorilne ure: sreda, 8.20–9.05, zbornica

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Oddelek: 9. A
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica

Irena Filipič

zgodovina
Oddelek: 9. B
Govorilne ure: torek, 8.20–9.05, zbornica

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 9. C
Govorilne ure: petek, 10.30–11.15, kabinet MAT

Darja Pagon

šport
Oddelek: 9. D
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Oddelek: 9. E
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, kabinet BIO

Suzana Adžič

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, zbornica

Janez Celar

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: četrtek, 12.10–12.55, učilnica TIT

Daniela Golob

slovenski jezik
Govorilne ure: torek, 10.30–11.15, zbornica

Anita Hrovat

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, pisarna

Vesna Ipavec

matematika
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, kabinet MAT

Martin Jerončič

angleški jezik
Govorilne ure: sreda, 9.25–10.10, zbornica

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, zbornica / kabinet BIO

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30–11.15, kabinet LUM

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Govorilne ure: torek, 11.20–12.05, kabinet MAT

Eva Planinšek

slovenski jezik

Ines Rajgelj

angleški jezik
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10, zbornica

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina
Govorilne ure: četrtek, 9.25–10.10, kabinet GEO/ZGO

Jože Stare

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20–12.05, kabinet TIT

Zala Vidic

slovenski jezik
Govorilne ure: četrtek, 10.30–11.15, zbornica

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo
Govorilne ure: četrtek, 11.20–12.05, zbornica

Helen Asher

asistentka za angleški jezik

Ana Fon

nemški jezik (izbirni predmet)
Govorilne ure: petek, 8.20–9.05, zbornica

Marko Grimani

laborant

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tanja Smolej

pomočnica ravnatelja za PS
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Metka Urh

vodja podružnične šole Ljubno
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole Mošnje
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Anja Žumer

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar

Strokovne službe

Jelka Berce

psihologinja
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Anamarija Novak

socialna pedagoginja
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Tadeja Arko Rupar

specialna pedagoginja
tadeja.arko-rupar@guest.arnes.si
040/788 609

Janka Bergel Pogačnik

dodatna strokovna pomoč

Mojca Komar

dodatna strokovna pomoč

Dunja Sinobad

dodatna strokovna pomoč

Nina Šolar

dodatna strokovna pomoč

Frančiška Tepeš

dodatna strokovna pomoč
franciska.tepes@guest.arnes.si.

Nataša Šmid

spremljevalka učenca

Jana Krek

spremljevlaka učenke

Tanja Smolej

knjižničarka
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Alenka Vurnik

knjižničarka
alenka.vurnik@guest.arnes.si
04/533 75 24

Čistilke

Snežana Angelova

čistilka

Vanja Benedičič

čistilka

Mirsada Delanović

čistilka

Marjeta Demšar

čistilka

Danica Golmajer

čistilka

Alenka Kopasić

čistilka

Lidija Koščak

čistilka

Marjeta Lesničar

čistilka

Milenka Pernuš

čistilka

Mojca Savkić

čistilka

Nada Teran

čistilka

Hišniki

Branko Blatnik

hišnik

Marko Grimani

hišnik
marko.grimani@guest.arnes.si

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Kuharice in kuharja

Luka Blažun

kuhar

Senad Ćejvanović

vodja kuhinje
04/533 75 16

Vesna Černe

kuharica

Sonja Pavšek

kuharica

Hanifa Rogač

kuharica

Špela Šimnic

kuharica