Zaposleni

Seznam zaposlenih 2022/2023

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, pisarna
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tanja Smolej

pomočnica ravnatelja za PS
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Metka Urh

vodja podružnične šole Ljubno
Govorilne ure: sreda, 8.20—9.05
metka.urh@gmail.com
04/533 10 17

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole Mošnje
Govorilne ure: sreda, 4. ura, v pisarni
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Katra Pirih

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar

Strokovne službe

Anamarija Novak

svetovalna delavka
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Tadeja Arko Rupar

svetovalna delavka
tadeja.arko-rupar@guest.arnes.si
040/788 609

Jelka Berce

svetovalna delavka
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Janka Bergel Pogačnik

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: petek, 8.20—9.05, pisarna DSP

Mojca Komar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20—9.05, pisarna DSP

Ema Palovšnik Novak

dodatna strokovna pomoč

Dunja Sinobad

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20—9.05, pisarna DSP

Kristina Slanc

dodatna strokovna pomoč

Nina Šolar

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20—9.05, pisarna DSP

Frančiška Tepeš

dodatna strokovna pomoč
franciska.tepes@guest.arnes.si.

Nataša Šmid

spremljevalka učenca

Jana Krek

spremljevlaka učenke

Tanja Smolej

knjižničarka
tanja.smolej@guest.arnes.si
04/533 75 05

Alenka Vurnik

knjižničarka
alenka.vurnik@guest.arnes.si
04/533 75 24

Tehnični kader

Snežana Angelova

čistilka

Vanja Benedičič

čistilka

Branko Blatnik

hišnik

Vesna Černe

kuharica

Senad Ćejvanović

vodja kuhinje
04/533 75 16

Mirsada Delanović

kuharica

Marjeta Demšar

čistilka

Danica Golmajer

čistilka

Marko Grimani

hišnik
marko.grimani@guest.arnes.si

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Alenka Kopasić

čistilka

Lidija Koščak

čistilka

Marjeta Lesničar

čistilka

Sonja Pavšek

kuharica

Milenka Pernuš

čistilka

Boža Prešeren Pogačar

čistilka

Hanifa Rogač

kuharica

Mojca Savkić

čistilka

Špela Šimnic

kuharica

Nada Teran

čistilka

Zdenka Vogrinc

čistilka

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Crček

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: sreda, 12.10—12.55, 1.A

Karin Horvat Gros

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica RS

Tina Šivic

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: torek, 12.10—12.55, 1.B

Marjetka Čop

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: četrtek, 9.30—10.15, zbornica RS

Manja Hrovat Šalamon

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, zbornica RS

Natalija Čuden

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica RS

Milka Mandelj Šiško

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. A
Govorilne ure: četrtek, 7.15—8.00, 2.A

Eva Zaletelj Krajnik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. B
Govorilne ure: torek, 7.15—8.00, 2.B

Katjuša Štefančič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. C
Govorilne ure: torek, 7.15 -8 .00, 2.C

Barbara Kusterle

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. A
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30- 11.15, zbornica RS

Damjana Pene

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. B
Govorilne ure: četrtek, 11.1 5- 12.00, zbornica RS

Tanja Kozel

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. C
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica RS

Maja Tolo

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. A
Govorilne ure: torek, 11.20—12.05, zbornica RS

Nataša Zonik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. B
Govorilne ure: torek, 7.15—8.00, 4.B

Jana Pristavec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. C
Govorilne ure: torek, 7.15—8.00, 4.C

Helena Stare

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. A
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, pisarna DSP3

Davida Dermota

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. B
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.05, zbornica PS

Jana Fabčič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. C
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, zbornica RS

Katja Dičovski

angleški jezik, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, zbornica RS

Dora Hočevar Jelovčan

angleški jezik, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, zbornica RS

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo, naravoslovje in tehnika, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, zbornica PS

Petra Grimani

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 12.10—12.55, zbornica RS

Maruša Kunčič

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, zbornica RS

Karmen Malej

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.00, zbornica PS

Barbara Meglič

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, zbornica RS

Irena Potočnik

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10—12.55, zbornica RS

Maja Rekar

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10—12.55, zbornica RS

Nina Zupan

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 11.15—12.00, zbornica RS

Ana Fon

učiteljica v jutranjem varstvu

Nataša Šmid

učiteljica v jutranjem varstvu

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Ana Bertoncelj

matematika
Oddelek: 6. A
Govorilne ure: torek, 11.20—12.05, kabinet MAT

Darja Torkar

matematika
Oddelek: 6. B
Govorilne ure: torek, 9.25—10.10, kabinet MAT

Urša Napokoj

angleški jezik
Oddelek: 6. C
Govorilne ure: petek, 8.20—9.05, zbornica

Sabina Felc

šport
Oddelek: 6. D
Govorilne ure: četrtek, 9.25—10.10, zbornica

Neža Rejc

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Oddelek: 6. E
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.05, kabinet GEO/ZGO

Manca Arh

naravoslovje, biologija
Oddelek: 7. A
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, zbornica

Tjaša Smolej

angleški jezik
Oddelek: 7. B
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.05, zbornica

Katra Kržišnik

slovenski jezik
Oddelek: 7. C
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, zbornica

Anja Porenta

naravoslovje, fizika, kemija
Oddelek: 7. D
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, kabinet FIZ

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Oddelek: 7. E
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Oddelek: 8. A
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, zbornica

Irena Filipič

zgodovina
Oddelek: 8. B
Govorilne ure: torek, 9.25—10.10, zbornica

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 8. C
Govorilne ure: sreda, 9.25—10.10, kabinet MAT

Darja Pagon

šport
Oddelek: 8. D
Govorilne ure: torek, 10.30—11.15, zbornica

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Oddelek: 8. E
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25—10.10, zbornica

Zala Vidic

slovenski jezik
Oddelek: 9. A
Govorilne ure: petek, 11.20—12.05, zbornica

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Oddelek: 9. B
Govorilne ure: sreda, 9.25—10.10, kabinet MAT

Vesna Ipavec

matematika
Oddelek: 9. C
Govorilne ure: torek, 10.30—11.15, kabinet MAT

Daniela Golob

slovenski jezik
Oddelek: 9. D
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25—10.10, zbornica

Suzana Adžič

slovenski jezik
Govorilne ure: torek, 12.10—12.55, zbornica

Helen Asher

asistentka za angleški jezik

Janez Celar

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, kabinet TIT

Ana Fon

nemški jezik
Govorilne ure: petek, 8.20—9.05, zbornica

Marko Grimani

laborant
marko.grimani@guest.arnes.si

Anita Hrovat

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, pisarna
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tjaša Jazbec

slovenski jezik
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, zbornica

Frenk Lukan

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, zbornica

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20—12.05, zbornica

Marjana Makarovič Košnjek

geografija
Govorilne ure: torek, 11.20—12.05, kabinet GEO/ZGO

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, kabinet LUM

Nina Ovsenek

kitajski jezik (izbirni predmet)

Ines Rajgelj

angleški jezik
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, zbornica

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, kabinet GEO/ZGO

Jože Stare

fizika, tehnika in tehnologija
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, kabinet TIT

Katarina Stare

fizika, kemija
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, kabinet TIT

Anna Florentina Staudacher

asistentka za nemški jezik

Andreja Šolar

glasbena umetnost
Govorilne ure: četrtek, 9.25—10.10, zbornica

Rok Šolar

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, zbornica

Alja Štendler

angleški jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20—9.05, zbornica

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, zbornica PS