Javna naročila

Datum: 3. 5. 2016

POPRAVEK JN

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO SPREMENILI ZADNJI ROK ZA ODDAJO PONUDB NA ČETRTEK 12.5.2016 DO 12.00 URE, PRAV TAKO PA SMO SPREMENILI DATUM ODPIRANJA PONUDB, KI BO V PETEK 13.5.2016 OB 8.30 URI. OBA DATUMA SMO SPREMENILI, KER NISMO PRAVOČASNO ODGOVORILI NA VAŠE ZADNJE VPRAŠANJE Z DNE 28. 04. 2016. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SMO OBJAVILI NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

JAVNI RAZPIS ZA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA ZA OBDOBJE DVEH LET 

Pri objavi na portalu javnih naročil je prišlo do napake internetnega naslova. Pravilni naslov je http://www.os-atl.si

Datoteka: KopijaTabele po sklopih-2016aaa ČISTOPIS – NOVO veljavne tabele na dan: 24. 3. 2016

V skladu z vprašanjem in odgovorom na Portalu JN objavljamo, danes, dne 04. 04. 2016, naslednji popravek razpisne dokumentacije:

2. Merilo »kvaliteta«

Po merilu »kvaliteta« lahko ponudnik prejme največ 10 točk.
——————————-
Po navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:

točke po merilu »kvaliteta«:
število živil (v sklopu), ki jih ponuja ponudnik in imajo enega od znakov kvalitete x 10
——————————————————————————————————-
število vseh živil v sklopu, ki jih ponuja ponudnik


Popravek pri sklopu 11, kjer se iz tabele črta zaporedna 31 – melancani

JN OŠ Radovljica razpisna dokumentacija - zivila, Velikost: 616.00 kB
Kopija tabele po sklopih, Velikost: 131.85 kB