Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica (04) 533 75 00 o-atlr.kr@guest.arnes.si

Osnovni podatki

Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica

 Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica
 (04) 533 75 00
 (04) 533 75 55
 Podračun pri UJP: 01 302-6030677239
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta