Govorilne ure

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Crček

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: sreda, 12.10—12.55, 1.A

Karin Horvat Gros

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. A
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica RS

Tina Šivic

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: torek, 12.10—12.55, 1.B

Marjetka Čop

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. B
Govorilne ure: četrtek, 9.30—10.15, zbornica RS

Manja Hrovat Šalamon

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, zbornica RS

Natalija Čuden

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu
Oddelek: 1. C
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica RS

Milka Mandelj Šiško

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. A
Govorilne ure: četrtek, 7.15—8.00, 2.A

Eva Zaletelj Krajnik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. B
Govorilne ure: torek, 7.15—8.00, 2.B

Katjuša Štefančič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. C
Govorilne ure: torek, 7.15 -8 .00, 2.C

Barbara Kusterle

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. A
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30- 11.15, zbornica RS

Damjana Pene

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. B
Govorilne ure: četrtek, 11.1 5- 12.00, zbornica RS

Tanja Kozel

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. C
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica RS

Maja Tolo

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. A
Govorilne ure: torek, 11.20—12.05, zbornica RS

Nataša Zonik

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. B
Govorilne ure: torek, 7.15—8.00, 4.B

Jana Pristavec

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. C
Govorilne ure: torek, 7.15—8.00, 4.C

Helena Stare

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. A
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, pisarna DSP3

Davida Dermota

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. B
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.05, zbornica PS

Jana Fabčič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. C
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, zbornica RS

Katja Dičovski

angleški jezik, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, zbornica RS

Dora Hočevar Jelovčan

angleški jezik, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, zbornica RS

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo, naravoslovje in tehnika, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, zbornica PS

Petra Grimani

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 12.10—12.55, zbornica RS

Maruša Kunčič

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, zbornica RS

Karmen Malej

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.00, zbornica PS

Barbara Meglič

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, zbornica RS

Irena Potočnik

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10—12.55, zbornica RS

Maja Rekar

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 12.10—12.55, zbornica RS

Nina Zupan

učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: četrtek, 11.15—12.00, zbornica RS

Ana Fon

učiteljica v jutranjem varstvu

Nataša Šmid

učiteljica v jutranjem varstvu

Učiteljice in učitelji predmetne stopnje

Ana Bertoncelj

matematika
Oddelek: 6. A
Govorilne ure: torek, 11.20—12.05, kabinet MAT

Darja Torkar

matematika
Oddelek: 6. B
Govorilne ure: torek, 9.25—10.10, kabinet MAT

Urša Napokoj

angleški jezik
Oddelek: 6. C
Govorilne ure: petek, 8.20—9.05, zbornica

Sabina Felc

šport
Oddelek: 6. D
Govorilne ure: četrtek, 9.25—10.10, zbornica

Neža Rejc

zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika
Oddelek: 6. E
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.05, kabinet GEO/ZGO

Manca Arh

naravoslovje, biologija
Oddelek: 7. A
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, zbornica

Tjaša Smolej

angleški jezik
Oddelek: 7. B
Govorilne ure: četrtek, 11.20—12.05, zbornica

Katra Kržišnik

slovenski jezik
Oddelek: 7. C
Govorilne ure: četrtek, 12.10—12.55, zbornica

Anja Porenta

naravoslovje, fizika, kemija
Oddelek: 7. D
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, kabinet FIZ

Ana Krivec Pristov

gospodinjstvo
Oddelek: 7. E
Govorilne ure: petek, 10.30—11.15, zbornica

Marjana Pogačnik Medved

angleški jezik
Oddelek: 8. A
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, zbornica

Irena Filipič

zgodovina
Oddelek: 8. B
Govorilne ure: torek, 9.25—10.10, zbornica

Irma Bertoncelj Kordež

matematika
Oddelek: 8. C
Govorilne ure: sreda, 9.25—10.10, kabinet MAT

Darja Pagon

šport
Oddelek: 8. D
Govorilne ure: torek, 10.30—11.15, zbornica

Mojca Čadež

naravoslovje, biologija
Oddelek: 8. E
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25—10.10, zbornica

Zala Vidic

slovenski jezik
Oddelek: 9. A
Govorilne ure: petek, 11.20—12.05, zbornica

Tamara Oštir Pavlič

matematika
Oddelek: 9. B
Govorilne ure: sreda, 9.25—10.10, kabinet MAT

Vesna Ipavec

matematika
Oddelek: 9. C
Govorilne ure: torek, 10.30—11.15, kabinet MAT

Daniela Golob

slovenski jezik
Oddelek: 9. D
Govorilne ure: ponedeljek, 9.25—10.10, zbornica

Suzana Adžič

slovenski jezik
Govorilne ure: torek, 12.10—12.55, zbornica

Helen Asher

asistentka za angleški jezik

Janez Celar

tehnika in tehnologija
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, kabinet TIT

Ana Fon

nemški jezik
Govorilne ure: petek, 8.20—9.05, zbornica

Marko Grimani

laborant
marko.grimani@guest.arnes.si

Anita Hrovat

slovenski jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, pisarna
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tjaša Jazbec

slovenski jezik
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, zbornica

Frenk Lukan

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, zbornica

Karmen Malej

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 11.20—12.05, zbornica

Marjana Makarovič Košnjek

geografija
Govorilne ure: torek, 11.20—12.05, kabinet GEO/ZGO

Vika Marinkovič Svetelj

likovna umetnost
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, kabinet LUM

Nina Ovsenek

kitajski jezik (izbirni predmet)

Ines Rajgelj

angleški jezik
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, zbornica

Tanja Resman Tomše

geografija, zgodovina
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, kabinet GEO/ZGO

Jože Stare

fizika, tehnika in tehnologija
Govorilne ure: četrtek, 10.30—11.15, kabinet TIT

Katarina Stare

fizika, kemija
Govorilne ure: sreda, 10.30—11.15, kabinet TIT

Anna Florentina Staudacher

asistentka za nemški jezik

Andreja Šolar

glasbena umetnost
Govorilne ure: četrtek, 9.25—10.10, zbornica

Rok Šolar

šport
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, zbornica

Alja Štendler

angleški jezik
Govorilne ure: ponedeljek, 8.20—9.05, zbornica

Milijana Vrhovac

gospodinjstvo
Govorilne ure: sreda, 11.20—12.05, zbornica PS