Prijava in pravila uporabe

Vsak učenec, ki obiskuje Osnovno šolo A. T. Linharta ali eno od podružnic (torej PŠ Ljubno ali PŠ Mošnje), je upravičen do  Office 365 A3 licence. Če je torej v družini več otrok, ki obiskujejo našo šolo (ali podružnico), je VSAK od njih upravičen licence A3.

Spodaj lahko preberete, kaj nudi vsaka licenca, in si prenesete obrazec za dodelitev licenc za vašega otroka. Če je v družini več otrok, morate izpolniti in oddati obrazec (prijavnico) za vsakega otroka posebej.

Office 365 je ločen od AAI računa. AAI račun dobijo učenci šole za dostop do Arnesovih storitev (med njimi šolske e-učilnice in ZOOM videokonferenco). V kolikor želi učenec imeti šolsko elektronsko pošto Office 365 izpolni prijavnico.

Prijava za dostop do storitve Office 365

  • Prijavnico ČITLJIVO izpolnijo starši/skrbniki.
  • Izpolnjena morajo biti vsa polja na prijavnici.
  • Prijavnica mora biti podpisana s strani starša/skrbnika IN otroka.
  • Pravilno izpolnjeno in podpisano prijavnico v šoli OSEBNO odda starš/skrbnik računalničarki, g. Alešu Bizjaku ali v tajništvo, ga. Maji Ravnik. (v trenutni situaciji lahko pošljete tudi na elektronski naslov: ales.bizjak3@guest.arnes.si)
  • Starš/skrbnik se ob oddaji prijavnice identificira z enim od osebnih dokumentov.
  • Po elektronski pošti vas bomo obvestili kdaj in kje lahko osebno prevzamete dokument z uporabniškim imenom in geslom.
  • Prijavnica je priložena na tej strani, spodaj.

Prenehanje dostopa do storitve Office 365
Uporabniku upravičenost do licenc poteče s prenehanjem šolanja na naši šoli (konec 9. razreda, prestop na drugo šolo, predčasno prenehanje šolanja na naši šoli). Takrat se uporabniku odvzamejo licence in uporabniško ime, vsebine uporabnika pa se brišejo. Šola NE ODGOVARJA za morebitno izgubo podatkov ali dokumentov v oblaku med uporabo ali ob prenehanju uporabe servisa Office 365!


Datoteke za prenos:

Office 365 - obrazec za pridobitev licence, Velikost: 101.73 kB
Office 365 - navodila za prvo prijavo in uporabo, Velikost: 728.59 kB