Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

V letošnjem šolskem letu je bila naša šola sprejeta v mrežo Gozdnih šol Slovenije. V projektu sodelujemo vsi prvošolci. Tudi prvošolci iz podružnične šole Mošnje in podružnične šole Ljubno.

Za izvajanje pouka v gozdu imamo odlične pogoje, saj naša šola stoji ob robu gozda Oble gorice. Gozd nam že od nekdaj služi kot učilnica na prostem in kot kraj kjer se učenci radi zadržujejo, igrajo, sprostijo in se učijo. Ob vročih poletnih dneh nam je gozdna senca tudi kraj, kamor se lahko zatečemo in skrijemo pred toplimi sončnimi žarki.

Učiteljice razrednega pouka se gozda poslužujemo tedensko.  V njem izvajamo učne ure vseh predmetov. Odvisno od učne snovi, ki jo pri posameznem predmetu obravnavamo. Gozd nam služi predvsem kot izvedba dela in učenja s konkretnim učnim materialom (štetje, računanje, urejanje, prirejanje pri matematiki; spoznavanje drevesnih vrst, plodov, živali, opazovanje spreminjanja narave v letnih časih … pri spoznavanju okolja; zlogovanje, črkovanje, iskanje prvega glasu, sestavljanje rim, besed, povedi in zgodb pri slovenščini; prostor za izvajanje telovadbe, joge za otroke pri športu; prostor za ustvarjanje skupinskih likovnih del, pokrajine po svoji zamisli, ali kiparjenja pri likovni umetnosti …), kot raziskovalnica (iskanje in spoznavanje živih bitij, ki se v njem skrivajo, ustvarjanje različnih zvokov, glasov in melodij s pomočjo materiala, ki ga najdemo v gozdu …), kot gledališče (branje pravljic, dramatizacija le teh) …

Starši so z delom in učenjem v gozdu seznanjeni in ga podpirajo. Učenci so nad izvedbo pouka v naravi navdušeni, so pri učenju bolj aktivni, pridobivajo konkretne spretnosti in znanja za vsakdanje življenje, urijo motorične spretnosti, razvijajo logično mišljenje … in se naučijo znajti v različnih vsakodnevnih situacijah.