Sodelovanje med OŠ A. T. Linharta Radovljica in dvema dvojezičnima šolama na avstrijskem Koroškem, Ljudsko šolo Brnca (Fürnitz) in Ljudsko šolo Bekštanj (Finkenstein)

V projektu »Dialog«, ki ga mentorici dokumentirava na spletni strani eTwinning – Twin Space, so v šolskem letu 2021/22 sodelovali učenci, ki so v 4. razredu na matični šoli obiskovali neobvezni izbirni predmet nemščina. Osnova za projekt je bilo dopisovanje med učenci v nemškem in slovenskem jeziku, učenci so si izmenjali nekaj pisem, ki so jih napisali pod vodstvom obeh mentoric. 8. junija 2022 smo se odpravili še na obisk k vrstnikom čez mejo, naprej v Bekštanj in nato še na Brnco. Z nami je na obisk odšel ravnatelj Boris Mohorič, v šoli na Brnci pa so se nam pridružili gostje z Inštituta za narodnostna vprašanja, Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje. Prisotna je bila tudi Sabine Sandrieser, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri direkciji za izobraževanje dežele Koroške. Finančno nas je podprl Inštitut za narodnostna vprašanja.

Na obeh šolah so nas učenci pozdravili s pesmijo. Naši učenci so tako v Bekštanju kot na Brnci zaigrali kratko predstavo z naslovom »Planetino kommt« in tako vsem zbranim pokazali, koliko so se v tem šolskem letu naučili nemško. V šoli v Bekštanju so otroci skupaj ustvarili drevo prijateljstva z odtisi svojih rok. Naši učenci so bili povabljeni, da se udeležijo pouka ter spoznajo svoje dopisovalce in šolo. Na Brnci so nas na koncu obiska pogostili z zdravo malico in sladoledom. Poslovili smo se polni lepih vtisov.

V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo s projektom. Tokrat sodelujejo učenci matične šole iz 5. razreda, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet nemščina. Na avstrijskih šolah sodelujejo učenci 3. in 4. razreda.

Prvi obisk v tem šolskem letu je bil v Radovljici. V torek, 25. 10. 2022, so se z avtobusom pripeljali učenci iz obeh šol, skupaj jih je bilo 25, z njimi pa so bili razrednik Niko Vavti, razredničarka Isabella Kollienz, učiteljica Mirjam Wrolich-Mosser in gospa Ingrid Strießnig z direkcije za izobraževanje dežele Koroške, odgovorna za manjšinsko šolstvo. Pripravili smo jim zanimiv program, v okviru katerega smo se družili, spoznavali šolo in se pogovarjali v tujem jeziku. Vsi smo bili zelo zadovoljni in polni vtisov že načrtujemo nadaljnje dejavnosti.

Mentorici Ana Fon in Ana Brejc, s podporo asistentke za nemščino – Anne Staudacher.