Medgeneracijsko branje

11. 10. 2021

Medgeneracijsko branje

Na naši šoli smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu nadaljevali s srečanji skupine za medgeneracijsko branje.

Skupino sestavljajo učenci zadnjega triletja, torej učenci 7., 8. in 9. razreda, delavci šole in starši, lahko tudi stari starši ali drugi sorodniki učencev.

Skupina se srečuje približno enkrat mesečno v šolski knjižnici v popoldanskem času. Do srečanja člani skupine preberejo knjigo, ki so jo dobili na prejšnjem srečanju, in se potem o njej pogovarjajo. Pogovor poteka v spoštljivem in obenem sproščenem vzdušju. Vsi člani dobijo besedo in se med seboj poslušajo.

Najpomembnejši cilji srečanj so spodbujanje branja tako pri mladih kot pri starejših, povezovanje med generacijami in učenje izražanja lastnega mnenja ter sprejemanje in spoštovanje tujega.

Prvo srečanje bo v sredo, 20. oktobra, ob 17. uri v šolski knjižnici. Na to srečanje se ni potrebno posebej pripravljati. Vabljeni!

Alenka Vurnik, šolska knjižničarka