Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2022

25. 04. 2022

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 2022

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preizkusom znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno.

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v letu 2021/2022, je kemija.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra eRic.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2021/2022:

  • Sreda, 4. 5. 2022: SLOVENŠČINA, 6. in 9. razred
  • Petek, 6. 5. 2022: MATEMATIKA, 6. in 9. razred
  • Torek, 10. 5. 2022: ANGLEŠČINA, 6. razred in KEMIJA, 9. razred

ČAS PISANJA: 8.00 – 9.00

Vsem učenkam in učencem želimo veliko uspeha.


VPOGLED V REZULTATE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

za starše učencev 6. in 9. razreda

Vpogled v ovrednotene naloge je učencem in staršem dostopen od 31. maja do 2. junija 2022 za 9. razred, za 6. razred pa bo vpogled mogoč od 7. do 9. junija 2022.

Dostop do rezultatov bo možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop potrebujete šifro, ki jo bodo učenci prejeli ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli.