Beseda ravnatelja: Devetošolci, srečno!

15. 06. 2022

Beseda ravnatelja: Devetošolci, srečno!

Učenci in učenke devetega razreda!

Pred devetimi leti ste pričeli s šolanjem na naši šoli. Verjetno se še spominjate prvih, negotovih korakov, svojih prvih sošolcev, prijateljev. V šoli je vsak dan drugačen in zagotovo se je nabralo veliko dni, ki se jih je vredno spominjati. S seboj boste odnesli prijetne in tudi manj prijetne spomine na dobre prijatelje in dogodke, ki so se nabrali v vseh letih šolanja.

Nekateri med vami ste v okviru šolanja za nekaj dni prvič zapustili topel objem staršev in doma z odhodom v šolo v naravi. Nekateri ste se v šoli naučili brati in pisati, računati, plavati, spoznavali ste svet in domovino, naravo in zgodovino. V šoli ste preživljali dopoldneve v zadnjih devetih letih, učili ste se in zabavali, mogoče kdaj kakšno ušpičili, celo špricali ali si prislužili kakšen opomin. Mnogi med vami so s svojim delom častno predstavljali našo šolo na srečanjih in tekmovanjih v okviru občine, regije, države in mednarodno. Aktivnosti je bilo res ogromno na vseh področjih.

Zadnji dve leti nas je zaznamovala pandemija kovida. Bili smo deležni tedensko spreminjajočih se ukrepov vlade RS za preprečevanje širjenja okužb. Ob uveljavljanju le teh je bilo veliko slabe volje in negotovosti. Ne vem, če je tu med nami kdo, ki bi lahko rekel, da so mu bili ukrepi všeč. Kljub neprijetnostim, je šola potekala ves čas, malo na daljavo, malo v šoli.

Zaključujete šolanje v osnovni šoli, ki je podlaga za nadaljevanje vašega izobraževanja. Vpisali ste se na različne srednje šole in razkropili se boste na vse strani v želji po pridobivanju novih znanj, spretnosti in veščin.

Mnogi med vami boste postali prepoznavni s svojim delom in znanjem ne samo v Radovljici z okolico, pač pa tudi širše. Lahko rečem, da smo ponosni na vsakogar, ki se je potrudil in od sebe dal tisto najboljše kar je lahko. Naj se ve, da nikoli ni prepozno za učenje.

Šolski zvonec, ki je pravzaprav nežno glasbeno vabilo k pouku, vas je vsak šolski dan opomnil, da bo potrebno k predvideni uri in pouku. Zjutraj deluje tako moreče, ukazujoče, medtem ko je zadnji v dnevu prav odrešujoč. Jutri se bo samo za vas zadnjič na naši šoli oglasila glasba iz zvočnikov in vas pospremila na zaslužene počitnice.

Devetošolci, SREČNO!