Sodelovanje z dvema dvojezičnima šolama na avstrijskem Koroškem

20. 06. 2022

Sodelovanje z dvema dvojezičnima šolama na avstrijskem Koroškem

V projektu »Dialog«, ki ga mentorici dokumentirava na spletni strani eTwinning Twin Space, so sodelovali učenci pri neobveznem izbirnem predmetu nemščina na matični šoli v 4. razredu. Osnova za projekt je bilo dopisovanje med učenci v nemškem in slovenskem jeziku, 8. junija 2022 pa smo se odpravili še na obisk k vrstnikom čez mejo, naprej v Bekštanj in nato še v Brnco. Z nami na obisk je odšel ravnatelj Boris Mohorič, v šoli v Brnci pa so se nam pridružili gostje z Inštituta za narodnostna vprašanja, Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje. Finančno nas je podprl Inštitut za narodnostna vprašanja.

Na obeh šolah so nas učenci pozdravili s pesmijo. Naši učenci so tako v Bekštanju kot v Brnci zaigrali kratko predstavo z naslovom »Planetino kommt« in tako vsem zbranim pokazali, koliko so se v tem letu naučili nemško. V šoli v Bekštanju so otroci skupaj ustvarili drevo prijateljstva z odtisi svojih rok. Naši učenci so bili povabljeni, da se udeležijo pouka, spoznajo svoje dopisovalce in šolo. V Brnci so nas na koncu obiska pogostili z zdravo malico in sladoledom. Poslovili smo se polni lepih vtisov.

Ker bo sodelovanje možno tudi v naslednjem šolskem letu, smo se že dogovorili, da mi gostimo koroške učence v jesenskem času in jim predstavimo šolo v Radovljici.

Mentorici Ana Fon in Ana Brejc s podporo asistentke za nemščino Anne Staudacher

Galerija slik