Projekt »Dialog« - obisk z avstrijske Koroške

07. 11. 2022

Projekt »Dialog« - obisk z avstrijske Koroške

V torek, 25. 10. 2022, so nas v sklopu projekta z naslovom »Dialog« obiskali prijatelji z avstrijske Koroške. Naše sodelovanje se je začelo v preteklem šolskem letu in ga nadaljujemo tudi letos.

Prišlo je 25 učencev z dveh ljudskih šol, z Brnce (Fürnitz) in iz Bekštanja (Finkenstein). Z njimi so bili razrednik Niko Vavti, razredničarka Isabella Kollienz, učiteljica Mirjam Wrolich-Mosser in gospa Ingrid Strießnig z direkcije za izobraževanje dežele Koroške, odgovorna za manjšinsko šolstvo. Sprejela sta jih ravnatelj Boris Mohorič in namestnica ravnatelja Anita Hrovat. Sodelujoči učitelji in vodstvo šole so imeli tudi kratek sestanek o dosedanjem sodelovanju, posebnostih slovenskega in avstrijskega šolstva ter o načrtih za prihodnost.

Pripravili smo jim zanimiv program, v katerem smo se družili, spoznavali šolo in se pogovarjali v tujem jeziku. Učenci 5. razredov matične šole, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet nemščino, so najprej zapeli eno nemško, nato pa slovensko pesem. Naši gostje so prav tako pripravili dve pesmi in pa dve zanimivi deklamaciji. Vsi učenci so v mešanih parih (slovenski/a in avstrijski/a učenec/ka) naredili svoj obris dlani na list papirja. Po počitnicah bodo naši učenci obrise dlani izrezali ter jih združili. Na panoju na šolskem odru bomo na ogled postavili metuljčke z imenom »Dve roki – eno prijateljstvo«.

Gostom iz Avstrije smo pokazali tudi učilnice 4. in 5. razredov, kjer so lahko ujeli nekaj utrinkov pouka in imeli malico. Nato nas je učitelj športne vzgoje Frenk Lukan počakal na stadionu, kjer je pripravil orientacijske naloge. Učenci so v mešanih parih okrog šole iskali določene točke ter na ta način spoznavali bližnjo okolico. Naši učenci so gostom napisali pismo, ki so jim ga na koncu izročili, avstrijski učenci pa so vsem prinesli ročno pobarvane kamenčke za trajen spomin.

Dopoldne je hitro minilo, naši učenci so morali nazaj k pouku, avstrijske učence pa je v šolski jedilnici čakala še lepo pripravljena malica. Odšli so zadovoljni, vsi pa upamo na čim več takih srečanj.

Mentorici Ana Fon in Ana Brejc se zahvaljujeva vsem sodelujočim za pomoč pri organizaciji dogodka.

Več o projektu si lahko preberete na podstrani projekta.

 

Galerija slik