Davčno opismenjevanje mladih

23. 11. 2022

Davčno opismenjevanje mladih

8. razredi v tem tednu v okviru pouka državljanske in domovinske kulture in etike spoznavajo delovanje Finančne uprave Republike Slovenije. Predstavniki urada jim bodo opisali delovanje urada in način ter namen pobiranja dajatev (davkov, trošarin, carin, ipd.).